Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 19 Sty 2013

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „System Zielonych Inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) – część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych część A, na które Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8 czerwca 2015 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji.

Prace termomodernizacyjne dotowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie objęły następujący zakres: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w budynku głównym strażnicy i obiekcie warsztatowo – magazynowym, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku głównym strażnicy oraz obiekcie warsztatowo – magazynowym, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., wymiana kotła olejowego i modernizację kotłowni, wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, modernizacja wewnętrznej instalacji CWU oraz modernizacja przyłącza ciepłowniczego i przyłącza CWU z kotłowni do budynku warsztatowo – magazynowego.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 942 768,00 PLN, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW wyniosła 1 139 462,00 PLN.


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie