Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 19 Sty 2013

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przedsięwzięcie pn.: „Docieplenie ścian i stropów oraz modernizacja systemu grzewczego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie” w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie „System Zielonych Inwestycji” (GIS – Green Investment Scheme) – część 5 – Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych część A, na które Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie otrzymała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

8 czerwca 2015 roku w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie ww. zadania w formie dotacji.

Prace termomodernizacyjne dotowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie objęły następujący zakres: docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu w budynku głównym strażnicy i obiekcie warsztatowo – magazynowym, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynku głównym strażnicy oraz obiekcie warsztatowo – magazynowym, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., wymiana kotła olejowego i modernizację kotłowni, wykonanie instalacji kolektorów słonecznych, modernizacja wewnętrznej instalacji CWU oraz modernizacja przyłącza ciepłowniczego i przyłącza CWU z kotłowni do budynku warsztatowo – magazynowego.

Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia wyniósł 1 942 768,00 PLN, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW wyniosła 1 139 462,00 PLN.


Zdarzenia 01.01 29.03.2020 01.01 29.03.2019
Ogółem 208 194
Pożary 99 106
Miejscowe Zagrożenia 101 80
Alarmy Fałszywe
8 8

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW

 © Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie