Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 19 Sty 2013

WFOSiGW

1. Nazwa zadania:

„Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii”

2. Wartość ogólna zadania: 116 999,00 PLN. 

3. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 46 800,00 PLN.

4. Zakres dofinansowania zadania obejmuje dostawę:

urządzenia do badań statycznych i dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych,

– urządzeń umożliwiających wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i drobnych napraw aparatów powietrznych i masek (myjka ultradźwiękowa, wanna ze stali nierdzewnej, stół warsztatowy, skrzynka narzędziowa, zgrzewarka do folii, uchwyt z rękawem foliowym, stojak na butle, stojak na butle po umyciu ociekacz, szafa na butle),

– sprzętu informatycznego niezbędnego do prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji wykonywanych przeglądów i badań (zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie),

– sprzętu umożliwiającego prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz ćwiczeń praktycznych sprawdzających wydolność strażaków podczas działań w aparatach oddechowych (bieżnia elektryczna, kompletny aparat oddechowy maską – 10 kompletów, butle zapasowe do aparatów – 8 szt.).

link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl

Opoczno, listopad 2015 r.


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie