Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 19 Sty 2013

WFOSiGW

1. Nazwa zadania:

„Wykonanie zaplecza technicznego obsługi sprzętu ochrony dróg oddechowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, zapewniającego bezpieczne i skuteczne prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych podczas likwidacji skutków działania żywiołów oraz poważnych awarii”

2. Wartość ogólna zadania: 116 999,00 PLN. 

3. Dofinansowanie w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 46 800,00 PLN.

4. Zakres dofinansowania zadania obejmuje dostawę:

urządzenia do badań statycznych i dynamicznych sprzętu ochrony dróg oddechowych,

– urządzeń umożliwiających wykonywanie bieżących przeglądów, konserwacji i drobnych napraw aparatów powietrznych i masek (myjka ultradźwiękowa, wanna ze stali nierdzewnej, stół warsztatowy, skrzynka narzędziowa, zgrzewarka do folii, uchwyt z rękawem foliowym, stojak na butle, stojak na butle po umyciu ociekacz, szafa na butle),

– sprzętu informatycznego niezbędnego do prawidłowej pracy urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji wykonywanych przeglądów i badań (zestaw komputerowy, drukarka, oprogramowanie),

– sprzętu umożliwiającego prowadzenie szkoleń w zakresie prawidłowej obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych oraz ćwiczeń praktycznych sprawdzających wydolność strażaków podczas działań w aparatach oddechowych (bieżnia elektryczna, kompletny aparat oddechowy maską – 10 kompletów, butle zapasowe do aparatów – 8 szt.).

link do strony:  www.zainwestujwekologie.pl

Opoczno, listopad 2015 r.


Zdarzenia 01.01 – 19.09.2019 01.01 – 19.09.2018
Ogółem 877 870
Pożary 379 248
Miejscowe Zagrożenia 469 590
Alarmy Fałszywe
29 32

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie