Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 10 Lut 2017

Odprawa służbowa z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG

DSC_3078 (Kopiowanie)W dniu 9 lutego 2017 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się obszerne tematycznie szkolenie dla przedstawicieli z jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu opoczyńskiego, pełniących funkcje naczelników, prezesów OSP, Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie za 2016 r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił bryg. Józef Pacan – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Wśród najważniejszych kierunków działania KP PSP omówił kluczowe kierunki działania, m.in.: sytuację pożarową – charakterystyczne zdarzenia, zagadnienia szkoleniowe, zagadnienia operacyjne i działalność ratowniczo – gaśniczą. Druhowie zapoznali się z trwającą akcją edukacyjną w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej MSWiA „Czad i ogień – obudź czujność” oraz otrzymali stosowne ulotki do rozpropagowania na własnym terenie, usłyszeli informacje o zagrożeniach związanych z obecnością trującego tlenku węgla oraz o sposobach ich zapobiegania poprzez m.in. zakup czujek tlenku węgla i dymowych dla poprawy bezpieczeństwa we własnych domach.

Omawiane pozostałe tematy prezentowane przez służbę operacyjną, kwatermistrzowską oraz dowódców JRG tut. Komendy dotyczyły m.in.:

 • podsumowania kontroli prowadzonych w 2016 roku w OSP, wniosków, zaleceń i elementów podlegających szczególnej kontroli w 2017 r.,
 • planów zakupów z dotacji MSWiA dla OSP i OSP w KSRG w 2017 roku oraz zagadnień dotyczących sprawozdawczości i rozliczeń dotacji,
 • wyjazdowości OSP za 2016 rok – procedur dysponowania do zdarzeń,
 • środków ochrony indywidualnej – badań okresowych, dopuszczenia do użytkowania itp.,
 • obowiązkowych wymagań względem strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (przeszkolenie, badania lek., BHP),
 • standardów minimalnych w zakresie przeszkolenia stanów OSP z KSRG,
 • planu szkoleń OSP na 2017 rok, KPP i szkoleń specjalistycznych,
 • funkcjonowania zaplecza technicznego sprzętu ODO – serwis, planowane naprawy sprzętu oraz harmonogramy przeglądów,
 • usprawnienia systemu komunikacji z OSP z KSRG – poczty elektronicznej,
 • organizacji łączności na potrzeby KDR – metody postępowania, zasady, procedury i wytyczne,
 • organizacji zawodów powiatowych i gminnych OSP (terminy, organizacja, sędziowanie),
 • doskonalenia umiejętności kierowców-konserwatorów OSP, uruchomienia procesu doskonalenia zawodowego w jednostkach OSP.

 


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie