Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 04 Maj 2017

POWIATOWE OBCHODY DNIA STRAŻAKA 2017

DSC_3372 (Kopiowanie)W dniu 3 maja 2017 r. przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyły się  obchody Powiatowego Dnia Strażaka połączone z obchodami święta Konstytucji 3 Maja. 

Zanim rozpoczęły się planowane uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w MDK w Opocznie trwały uroczystości patriotyczne związane z obchodami święta Konstytucji 3 Maja tzw. Majówkę Patriotyczną, a których otwarcia dokonał poseł na Sejm RP Robert Telus. Odbył się tam  również oczekiwany występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego, który zgromadził pełną widownią słuchaczy i był niezwykłym przeżyciem dla obecnych dorosłych i dzieci.

Natomiast przy MDK wystawione były stoiska służb mundurowych, m.in. Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, 25 Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, Nadleśnictwa Opoczno, Koła Łowieckiego „Kuropatwa” i inne lokalne.   Dla dzieci czekały również darmowe dmuchawce oraz dla obecnych gorący posiłek.

Pierwszym punktem uroczystości strażackich była msza święta w Kościele Parafialnym p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Opocznie przy ul. Granicznej. Liturgię koncelebrowali ks. Adam Stańdo – kapelan wojewódzki strażaków oraz ks. Leszek Sokół – kapelan powiatowy strażaków.

Po zakończeniu mszy św. dalsza część uroczystości miała miejsce przy Miejskim Domu Kultury w Opocznie. Ta część uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku dh Tadeuszowi Cisowskiemu -Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi przez mł. bryg. Dariusza Rzepkę – dowódcę uroczystości. Po odegraniu hymnu państwowego otwarcia oficjalnej części uroczystości i powitania zaproszonych gości dokonał st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie.

Na uroczystość przybyli m.in. następujący goście: poseł na Sejm RP Robert Telus z Ziemi Opoczyńskiej, jednocześnie Wiceprzewodniczący Poselskiego Zespołu Strażaków, mł. bryg. Wojciech Wieloch – przedstawiciel Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi, dh  Tadeusz Cisowski Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, dh Jarosław Jurowski – członek Prezydium Zarządu  Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi, Józef Róg – Starosta Opoczyński jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, mł. insp. Konrad Kobierski – Komendant Powiatowy Policji w Opocznie, burmistrzowie i wójtowie gmin powiatu opoczyńskiego, samorządowcy, dyrektorzy i kierownicy służb i instytucji szczebla gminnego i powiatowego, przedstawiciele prasy.

Kolejnym punktem uroczystości nastąpiło wręczenie medali i odznaczeń dla strażaków OSP i PSP oraz awansów na wyższe stopnie służbowe, których dokonali zaproszeni goście.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • asp. Krzysztof Juszczak
 • Kazimierz Musiał
 • Paweł Wijata
 • mł. ogn. Rafał Purgat

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi „Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali:

 • mł. ogn. Krzysztof Kubiś
 • mł. ogn. Przemysław Nojek
 • mł. ogn. Arkadiusz Wiktorowicz
 • mł. ogn. Hubert Wiktorowicz

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Łodzi Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

 • Damian Kaśkiewicz
 • Anna Zięba – Zastępca Burmistrza Opoczna

Następnie nastąpiło wręczenie aktów mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi rozkazem personalnym Nr 18 z dnia 19 kwietnia 2017 roku nadał z dniem 4 maja 2017 roku:

 

stopień służbowy ogniomistrza:

 • mł. ogn. Sebastian Bobrek  s. Krzysztofa,
 • mł. ogn. Krzysztof Kubiś  s. Henryka,
 • mł. ogn. Mariusz Kubiś  s. Henryka,
 • mł. ogn. Przemysław Nojek  s. Zbigniewa,

stopień służbowy sekcyjnego:

 • st. str. Łukasz Kaszuba  s. Ireneusza.

Po tej części uroczystości w okolicznościowych wystąpieniach głos zabierali zaproszeni goście gratulując osobom wyróżnionym medalami, awansami i odznaczeniami, dziękując przy okazji Dnia Strażaka wszystkim obecnym strażakom PSP i OSP za codzienną trudną i odpowiedzialną służbę i pomoc drugiemu człowiekowi. 

Przez cały czas na wystawionym stoisku Komendy Powiatowej PSP w Opocznie prowadzona była akcja edukacyjno-prewencyjna w ramach ogólnopolskich Programów, m.in. ograniczania liczby ofiar pożarów „Czad i ogień. Obudź czujność!”, „Stop pożarom traw” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Podczas akcji nasi strażacy w specjalnym namiocie oznakowanym z logo i PSP rozdawali ulotki prewencyjne, przedstawiali założenia i cele Programów, prezentowali działanie czujek tlenku węgla i dymowych.

Ponadto strażacy PSP przy użyciu fantomów medycznych prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, co wzbudzało ogromne zainteresowanie szczególnie wśród dzieci oraz ich rodziców, którzy sami chcieli się dowiedzieć o sposobach udzielania pomocy i spróbować  udzielić pomocy przy użyciu fantomów. Dla dzieci, które uczestniczyły w ćwiczeniach praktycznych udzielania pomocy przedmedycznej, jak również sprawdzały swoje zdolności i umiejętności plastyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przy specjalnie przygotowanym stoliku czekały słodycze i inne strażackie gadżety, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opocznie prezentowali również sprzęt ratowniczy na co dzień wykorzystywany podczas prowadzonych akcji.

Przez   cały czas akcji trwał konkurs/loteria, w którym do wygrania były czujki tlenku węgla i dymu, a ich losowanie odbyło się na koniec uroczystości. Wręczenia czujek dokonali mł. bryg. Wojciech Wieloch – Zastępca Naczelnika  Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi oraz bryg. Józef Pacan – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie