Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 17 Maj 2017

Spotkanie Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG

DSC_3589W dniu 15 maja b.r. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się spotkanie st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego –  Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP  w Łodzi z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu opoczyńskiego oraz prezesami OSP, Komendantami Gminnymi ZOSP RP oraz pracownikami gmin odpowiedzialnymi za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

Inicjatorami spotkania byli Poseł na Sejm RP Ziemi Opoczyńskiej p. Robert Telus, który jest Wiceprzewodniczącym Parlamentarnego Koła Strażaków oraz dh Józef Róg – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie,

Spotkanie rozpoczął st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, który przywitał przybyłych gości oraz Dyrektora Biura Poselskiego Roberta Telusa p. Rafała Skoczylasa oraz przedstawił ogólne informacje dotyczące zakresu spotkania.

Ta szczególna odprawa dotyczyła, m.in. nowych zasad finansowania działalności jednostek OSP oraz rozdziału środków finansowych na potrzeby działalności statutowej, nowelizacji ustawy o ochronie przeciwpożarowej, jak również bieżących problemów jednostek i planowanych zakupów sprzętu i samochodów bojowych.

Łódzki Komendant Wojewódzki podziękował wszystkim obecnym strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i za zaangażowanie w działalność operacyjną podnoszącą bezpieczeństwo powiatu opoczyńskiego, przedstawił ogólne dane w zakresie finansowania  jednostek OSP KSRG w roku bieżącym oraz w okresie najbliższych lat, z których wynika, że wartość środków finansowych przeznaczonych na ochronę przeciwpożarową dla jednostek OSP w obecnym roku wzrosła ze 109 mln w roku 2016 do 124 w roku bieżącym i będzie na wysokim poziomie w najbliższych latach z uwagi na realizowaną od 2017r. ustawę modernizacyjną służb mundurowych m.in. dla Państwowej Straży Pożarnej jak również dla jednostek OSP.

Podziękowania dla strażaków za pracę i ratowanie mienia i życia ludzkiego, jak również z uwagi na odbywające się w miesiącu maju uroczystości strażackie z okazji Dnia Strażaka, złożył również obecny Dyrektor Biura Poselskiego Roberta Telusa p. Rafał Skoczylas.


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie