Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 23 Maj 2017

Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka i jubileusz 25-lecia PSP

index20 maja 2017 roku w Łodzi odbyły się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka, objęte patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznym i Administracji Mariusza Błaszczaka, połączone z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej.

Wśród gości przybyłych na uroczystość znaleźli się m.in.:

 • Pan Senator Przemysław Błaszczyk,
 • Pan Senator Maciej Łuczak,
 • Pani Poseł na Sejm Alicja Kaczorowska,
 • Pan Poseł na Sejm Dariusz Kubiak,
 • Pan Poseł na Sejm Marek Matuszewski,
 • Pan Poseł na Sejm Piotr Polak,
 • Pan Poseł na Sejm Robert Telus,
 • Pan Poseł na Sejm Grzegorz Wojciechowski,
 • Pan Poseł na Sejm Tadeusz Woźniak,
 • Pan Jacek Szer, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
 • Pan Waldemar Krenc, Przewodniczącego Zarządu Regionu Ziemi Łódzkiej NSZZ „Solidarność”,
 • przedstawiciel Wojewody Łódzkiego Pan Zbigniew Natkański – dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego;
 • Pan inspektor Andrzej Łapiński, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi;
 • Pan doktor Dariusz Pieniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi;
 • Pan doktor nauk medycznych Wiesław Chudzik, Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM;
 • Pan Przemysław Szewczyk, Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Łodzi;
 • Pani Ilona Podwysocka, Łódzki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego,
 • Przedstawiciele Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej – brygadier Tomasz Kołodziejczyk, Dyrektor Biura Współpracy Międzynarodowej, starszy brygadier Dariusz Dziwulski, Zastępca Dyrektora Biura ds. Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, starszy brygadier Tomasz Naczas, Zastępca Dyrektora Biura Szkolenia.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przez łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP w Łodzi st. bryg. Jarosława Wlazłowskiego oraz komendanta miejskiego PSP w Łodzi mł. bryg. Grzegorza Wąsika na grobach strażaków poległych na służbie. Następnie w Bazylice Archikatedralnej św. Stanisława Kostki odprawiona została Msza Święta, której przewodniczył ks. abp. Władysław Ziółek.

Po Eucharystii na placu Katedralnym odbył się uroczysty apel – nastąpiło złożenie meldunku i przegląd pododdziałów. Ważną chwilą dla strażaków przyjętych do służby w 2017 roku było uroczyste złożenie ślubowania. Następnie odczytany został okolicznościowy list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Ta część obchodów zakończyła się defiladą pododdziałów i pocztów sztandarowych.

Ich druga część – uroczysta zbiórka – odbyła się na dziedzińcu Centralnego Muzeum Włókiennictwa – Białej Fabryki, gdzie wyróżniającym się funkcjonariuszom PSP województwa łódzkiego wręczono nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz odznaczenia i medale. Uhonorowani zostali także przedstawiciele instytucji i służb współpracujących z Państwową Strażą Pożarną, m.in. komendant wojewódzki Policji w Łodzi insp. Andrzej Łapiński oraz dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi dr Dariusz Pieniak.

Wśród odznaczonych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe znaleźli się również funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

Na stopień brygadiera awansowany został:

 • mł. bryg. Dariusz RZEPKA

Na stopień starszego kapitana awansowany został:

 • kpt. Paweł WIKTOROWICZ

Na stopień kapitana awansowani zostali:

 • mł. kpt. Rafał LEWANDOWSKI
 • mł. kpt. Maciej POŁEĆ

Na stopień aspiranta awansowani zostali:

 • mł. asp. Marcin FILIPCZAK
 • mł. asp. Paweł JĘDRASIK
 • mł. asp. Michał PIETRYCHA

Brązową Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej odznaczony został:

 • st. ogn. w st. spocz. Andrzej CIEŚLIK

Przyszedł również czas na osobiste życzenia i gratulacje przeznaczone dla strażaków województwa łódzkiego. Łódzki komendant wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski skierował do nich następujące słowa:

Życzę Wam, abyście swoją postawą, determinacją i zaangażowaniem udowodnili, że dokonany przez was wybór drogi życiowej nie był przypadkowy, a służba „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – bo takie zawołanie nosimy w sercu i na sztandarach – podnosiła rangę zawodu strażaka nie tylko w sondażach i opiniach społecznych, ale przede wszystkim w oczach tych, którym będziecie nieść pomoc – mieszkańców województwa łódzkiego.

Uroczystość wzbogacił koncert orkiestry dętej OSP Kwiatkowice oraz okolicznościowa wystawa przedstawiająca 25 lat PSP województwa łódzkiego. Goście mogli również zobaczyć prezentację statyczną pojazdów pożarniczych oraz pokaz działań specjalistycznych grup ratowniczych. Swoje umiejętności w zakresie musztry zaprezentowała klasa mundurowa II LO w Łowiczu.

Źródło: KWPSP w Łodzi

Zdjęcia: KP PSP w Opocznie


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie