Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 27 Lip 2017

Ćwiczenia wojewódzkie „OPOCZNO 2017”

DSC_5128 (Kopiowanie)W dniu 25 lipca 2017 r. na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Opoczno nad Zalewem w Miedznej Murowanej odbyły się ćwiczenia zgrywające wydzielonych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa łódzkiego z zakresu gaszenia pożarów lasów pod kryptonimem „OPOCZNO 2017”.

W działaniach udział wzięły siły i środki PSP z KP PSP w Opocznie, KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, KP PSP w Koluszkach oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opoczyńskiego. Z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego współdziałały siły i środki, służb leśnych, policji w tym aplikacyjnie samolot gaśniczy Dromader oraz zespoły ratownictwa medycznego oraz PZZK w Opocznie.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków biorących udział podczas gaszenia pożaru lasu w szczególności z uwzględnieniem dostarczania wody na duże odległości.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał akcję ratowniczo-gaśniczą podczas pożaru kompleksu leśnego w młodniku sosnowym oraz usuwanie skutków miejscowych zagrożeń związanych z epizodami medycznymi. Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas ćwiczeń był bryg. Dariusz Rzepka – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Opocznie.

Celami pobocznymi były:

  • doskonalenie współdziałania sił i środków służb ratowniczych działających na terenie powiatów opoczyńskiego i piotrkowskiego ;
  • rozpoznanie występujących zagrożeń, dróg dojazdowych oraz zaopatrzenia wodnego na terenie działań;
  • organizacja zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia obserwowali m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi z mł. bryg. Tomaszem Zabrzewskim na czele, st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, st. bryg. Paweł Kardas – p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Piotrkowie Trybunalskim, Andrzej Urbańczyk – Sekretarz Gminy Białaczów oraz Dawid Kosylak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno – gospodarza terenu ćwiczeń.

Podsumowania ćwiczeń dokonał st. bryg. Stanisław Sagalara – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, który podziękował wszystkim obecnym służbom i ratownikom za udział w przedmiotowych ćwiczeniach, a wzięło w nich udział kilkanaście zastępów straży pożarnej i innych służb.

Ćwiczenia zakończył wspólny poczęstunek w Stanicy Harcerskiej w Miedznej Murowanej.


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie