Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 11 Paź 2017

V Strażacki Rajd Rowerowy MDP, Strażaków OSP i PSP po ziemi drzewickiej

IMG_20171001_122326 (Kopiowanie)

W dn. 1 października br. odbył się V Powiatowy Rajd Rowerowy Strażaków. Trasa rajdu wiodła od Radzic Dużych – Dąbrówkę – Drzewicę – Zakościele – Żdżary – Domaszno – Żardki. Celem rajdu było, m.in odkrywanie walorów turystycznych i piękna krajobrazu w dolinie rzeki Drzewiczki, odwiedzenie Drzewicy  i atrakcji turystycznych, kontynuowanie strażackich rajdów rowerowych po ziemi opoczyńskiej, podnoszenie sprawności fizycznej oraz utrzymanie zdrowego trybu życia nie tylko fizycznego oraz psychicznego i integracja środowisk strażackich powiatu opoczyńskiego.

Głównym organizatorem był Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Opocznie. Współorganizatorzy to Starostwo Powiatowe w Opocznie, Gmina i Miasto Drzewica, OSP i KP PSP Opoczno.

Długość rajdu rowerowego do Żardek wynosiła około 20 km. W rajdzie udział wzięli druhowie-strażacy i ich rodziny z gminy Drzewica, Opoczno, Paradyż, Poświętne i Mniszków, jak również grupa ułanów z Radomska. Łącznie ponad 100 osób.

W trakcie rajdu druhowie odwiedzili tor kajakowy w Drzewicy, gdzie mogli zobaczyć na żywo zmagania drzewickich kajakarzy i dowiedzieć się wiele cennych informacji o polskich olimpijczykach w kajakarstwie. Następnie uczestnicy rajdu odwiedzili ruiny zamku w Drzewicy, gdzie zapoznali się z historią XVI- wiecznego zamku. Szczególnym niezapomnianym elementem rajdu był pokaz zdolności bojowych samochodu gaśniczego „SCOTT” z OSP Drzewica. Zapalone zostały również znicze w Parchowcu pod pomnikiem żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.

Na koniec rajdu zostały wręczone przez organizatorów dyplomy okolicznościowe oraz różne gadżety związkowe dla jednostek OSP biorących udział w rajdzie.

Odbyło się również losowanie dla uczestników czujek czadu i dymu w ramach akcji prewencyjno-edukacyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność!”, ufundowanych przez Komendę Powiatową PSP w Opocznie. Ze strażaków z tut. Komendy udział w rajdzie wzięli m.in. bryg. Józef Pacan – zastępca komendanta powiatowego, bryg. Dariusz Rzepka – dowódca JRG oraz bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego wraz z rodzinami.

Rajd zakończył wspólny poczęstunek przy ognisku przygotowany przez leśniczego oraz druhów OSP.

Szczególne podziękowania dla osób, którzy czuwali nad bezpieczeństwem i organizacją całego rajdu dh Jarosława Jurowskiego, dh Jerzego Łumińskiego, który był komandorem rajdu, pań z Kół Gospodyń Wiejskich w Radzicach Dużych i Żardkach, które przygotowały ciepłe posiłki oraz komendanta gminnego OSP bryg. Mariana Kłobuckiego.

 Andrzej Śpiewak – uczestnik rajdu


Zdarzenia 01.01 – 16.09.2018 01.01 – 16.09.2017
Ogółem 855 787
Pożary 246 266
Miejscowe Zagrożenia 5791 499
Alarmy Fałszywe
30 22

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie