Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 12 Paź 2017

Mali strażacy w odwiedzinach w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Opocznie

DSC05505 (Kopiowanie)W dniu 6 października br. odbyła się wycieczka dzieci przedszkolnych i pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Wójcinie, gm. Paradyż do siedziby Komendy Powiatowej PSP w Opocznie. Wycieczka ta miała szczególny charakter z uwagi na fakt, że wśród uczestników wycieczki byli członkowie Dziecięcej Drużyny Pożarniczej z Wójcina, działającej od maja przy Szkole Podstawowej w Wójcinie – pierwszej w powiecie opoczyńskim.

Obecnie drużyna liczy już 13 dzieci ( 5-ciu chłopców i 8 dziewczynek). Mali strażacy pokazali już swoje umiejętności podczas tegorocznych gminnych zawodów sportowo – pożarniczych, gdzie  zaprezentowali, min. musztrę,  wykonali ćwiczenie bojowe, tj. zbudowali linię główną i gaśniczą na specjalnym sprzęcie i wężach strażackich, gasili „pożar” domku, ewakuowali osoby z pożaru  oraz udzielali sprawnej pomocy przedmedycznej  tj. opatrywali rany oraz na fantomie medycznym małego dziecka przedstawiali zasady reanimacji.

Wycieczka ta była swoistą nagrodą za zaangażowanie dzieci w drużynie strażackiej. Mali strażacy w swoich specjalnych uniformach rozpoczęli wycieczkę od zbiórki i meldunku dowódcy Kuby, o gotowości drużyny do zwiedzenia obiektu strażnicy. Meldunek ten odebrał bryg. Andrzej Śpiewak – naczelnik wydziału operacyjnego, jednocześnie współtwórca i opiekun z ramienia straży dziecięcej drużyny strażackiej. Dzieci mogły zapoznać się m.in. ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, samochodami bojowymi wykorzystywanymi w akcjach ratowniczych, jak  mogły również usiąść za sterami takich samochodów.

Ponadto mali  strażacy zobaczyli próbny alarm bojowy i zjazd strażacki po ześlizgu oraz spotkali się ze strażakami pełniącymi dyżur na Powiatowym Stanowisku Kierowania, gdzie przyjmowane są zgłoszenia o pożarach, wypadkach i innych zgłoszeniach, w których zawodowi strażacy biorą udział. 

Ten dzień dla opoczyńskich strażaków był bardzo pracowity, gdyż całą noc i dzień pracowali przy usuwaniu skutków orkanu Ksawery, który nawiedził powiat opoczyński i spowodował znaczne straty w budynkach i liniach energetycznych.

Mali druhowie zapoznali się również z warunkami w jakich pracują, ćwiczą  i szkolą  się strażacy. Za pomocą prezentacji multimedialnych dzieci obejrzały filmy i fotogalerie ze swoich gminnych zawodów strażackich oraz zapoznały się m.in. z numerami alarmowymi i zasadami alarmowania służb ratunkowych w przypadku zagrożenia, zasadami bezpieczeństwa pożarowego oraz akcją edukacyjną  MSWiA oraz PSP „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

W ramach działania drużyny strażackiej dzieci uczą się miedzy innymi pracy zespołowej, zdyscyplinowania, poznają podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Planowany jest ich udział  w różnych uroczystościach, nie tylko strażackich.

Wycieczka ta na pewno na długo pozostanie pamięci dzieci, a przypominać im  będą pamiątkowe balony strażackie i słodycze, które dzieci otrzymały z rąk strażaków.

bryg. Andrzej Śpiewak


Zdarzenia 01.01 – 16.09.2018 01.01 – 16.09.2017
Ogółem 855 787
Pożary 246 266
Miejscowe Zagrożenia 5791 499
Alarmy Fałszywe
30 22

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie