Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 18 Cze 2018

Przeciwpowodziowe ćwiczenia międzypowiatowe „Opoczno 2018”

W dniu 12 czerwca 2018 r. na  zbiorniku wodnym-Zalew Drzewicki  oraz przyległym terenie odbyły się ćwiczenia zgrywające wydzielonych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa łódzkiego z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom powodziowym pod kryptonimem „OPOCZNO 2018”.

W działaniach udział wzięły siły i środki PSP: z KP PSP w Opocznie, w Radomsku, w Pajęcznie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opoczyńskiego. Dodatkowo zabezpieczenie medyczne ćwiczeń stanowił 1 zastęp z KP PSP z Rawy Mazowieckiej, a zabezpieczenie na obszarze wodnym sekcja ratownictwa wodnego z  KP PSP z Tomaszowa Maz. Z jednostkami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego współdziałały siły i środki, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Opocznie, Gminnego Zespołu Zarządzania kryzysowego w Drzewicy oraz aplikacyjnie zespoły ratownictwa medycznego.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków biorących udział podczas zagrożenia powodziowego w szczególności budowanie wałów powodziowych oraz ewakuacja osób z terenów zalewowych.

Scenariusz ćwiczeń przewidywał akcję ratowniczą na zbiorniku wodnym (Zalew Drzewicki ) w mieście Drzewica, gdzie  w wyniku intensywnych opadów deszczu nastąpiło przybranie wody, czego następstwem było jej wylanie na okoliczne tereny. Na skutek wyżej wymienionego zagrożenia powodziowego ryzykiem podtopienia objęte zostały budynki znajdujące się w miejscowości Dąbrówka, gm. Drzewica. W tym samym czasie po drugiej stronie zalewu na terenie odciętym znajdowały się osoby  wymagające natychmiastowej ewakuacji. Kierującym Działaniami Ratowniczymi podczas ćwiczeń był bryg. Dariusz Rzepka – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Opocznie.

Celami pobocznymi było:

– doskonalenie współdziałania i wzajemnej integracji sił i środków służb ratowniczych działających na terenie powiatu opoczyńskiego,

– rozpoznanie występujących zagrożeń powodziowych,

– organizacja zaplecza logistycznego.

Ćwiczenia obserwowali m.in. przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi na czele z mł. kpt. Dominikiem Głowackim, bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, Józef Róg-  Starosta Opoczyński,  Grażyna Wielgus – Sekretarz Powiatu wraz z członkami PZZK, Edward Podkowiński  – Wiceburmistrz Gminy i Miasta Drzewica – gospodarza terenu ćwiczeń.

Podsumowania ćwiczeń dokonał w imieniu komendanta powiatowego   bryg. Andrzej Śpiewak – p.o. zastępcy komendanta powiatowego PSP w Opocznie, który podziękował wszystkim obecnym służbom i ratownikom za udział w  ćwiczeniach, służbom zarządzania kryzysowego za pomoc w udostępnieniu niezbędnego sprzętu do ćwiczeń oraz gospodarzom terenu, a oceny ćwiczeń dokonał mł. kpt. Dominik Głowacki z  Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi. W ćwiczeniach udział wzięło kilkanaście zastępów straży pożarnej i innych służb.

PSP  Opoczno


Zdarzenia 01.01 – 20.04.2019 01.01 – 20.04.2018
Ogółem 324 226
Pożary 206 123
Miejscowe Zagrożenia 108 97
Alarmy Fałszywe
10 6

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie