Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 18 Lip 2018

Sprawdzamy obozowiska harcerskie

 

W lipcu 2018 roku, na terenie powiatu opoczyńskiego w nadleśnictwach Przysucha i Smardzewice, zostały zorganizowane obozowiska harcerskie. W ramach akcji wzmacniania bezpieczeństwa w tych miejscach funkcjonariusze z Komendy Powiatowej PSP w Opocznie przeprowadzili rozpoznanie na terenie zgrupowań.

W czasie wizyt sprawdzano  zabezpieczenia przeciwpożarowe a także możliwości prowadzenia działań ratowniczo- gaśniczych, dojazdu i łączności. Szczególną uwagę zwrócono na ewakuację, funkcjonariusze zweryfikowali wdrożone procedury i przeprowadzili próby. Harcerzy zapoznano także  z wytycznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej obozów harcerskich

Dodatkowym elementem są pogadanki edukacyjne  i prelekcje na tematy dotyczące zachowania na wypadek zagrożenia  a także pokazy sprzętu strażackiego. Warto dodać iż procedury i działania te są powtarzane z chwilą rozpoczęcia kolejnych turnusów.

 

 


Zdarzenia 01.01 – 08.12.2018 01.01 – 08.12.2017
Ogółem 1039 1071
Pożary 292 296
Miejscowe Zagrożenia 706 749
Alarmy Fałszywe
41 26

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie