Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 18 Wrz 2018

Powołanie Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

Przychylając się do wniosku Komendanta Powiatowego PSP  w Opocznie bryg. Józefa Pacana, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi st. bryg. Jarosław Wlazłowski w obecności mł. bryg. Andrzeja Marczaka Naczelnika Wydziału Kadr KW PSP w Łodzi oraz Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie, z dniem 17 września 2018 r. powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. mgr. inż. Andrzeja Śpiewaka dotychczasowego Naczelnika Wydziału Operacyjnego w tutejszej komendzie, pełniącego  przez okres sześciu  miesięcy, obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.

Bryg. Andrzej Śpiewak ukończył w 1997r. Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie ze stopniem młodszego kapitana i tytułem inżyniera pożarnictwa i do chwili obecnej pełni służbę w tut. Komendzie. Był m.in. wielokrotnym  reprezentantem komendy w sporcie pożarniczym i lekkiej atletyce oraz  przyczynił  się do wielu sukcesów sportowych naszej komendy. Pełniąc służbę zajmował stanowiska dowódcy zastępu, specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych, naczelnika wydziału organizacyjno-kwatermistrzowskiego oraz naczelnika wydziału operacyjnego. Jako prowadzący sprawy prewencyjne był organizatorem, m.in. wielu akcji społeczno – edukacyjnych oraz rzecznikiem prasowym Komendanta Powiatowego. Społecznie zaangażowany jest w życie jednostek OSP i jednocześnie komendantem gminnym OSP Gminy Paradyż. Żonaty,  dwoje dzieci.

KP PSP  w Opocznie

Zdjęcia: Źródło – http://www.straz.lodz.pl/page/


Zdarzenia 01.01 – 20.05.2019 01.01 – 20.05.2018
Ogółem 438 298
Pożary 261 156
Miejscowe Zagrożenia 164 132
Alarmy Fałszywe
13 10

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie