Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 19 Paź 2018

Nowy sprzęt ratowniczy dla powiatu opoczyńskiego

 

W dniu 18 października br. w Komendzie PSP w Opocznie przekazane zostały granty na nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla 7 jednostek OSP z powiatu opoczyńskiego.

Sumaryczna kwota całego sprzętu wynosi 100 tys. zł i decyzją Wojewody Łódzkiego została przyznana KP PSP w Opocznie, której to  celem było rozpoznanie operacyjne i rozdysponowanie środków zgodnie z zapotrzebowaniem. W uroczystości udział wzięli, m.in.: Robert Telus – Poseł na Sejm RP, Marcin Baranowski- Wicestarosta Opoczyński, bryg. w st. spocz. Marian Kłobucki,   Przedstawiciele OSP.

 


Zdarzenia 01.01 – 14.07.2019 01.01 – 14.07.2018
Ogółem 635 517
Pożary 316 213
Miejscowe Zagrożenia 297 286
Alarmy Fałszywe
22 18

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie