Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 10 Sty 2019

Czujka na straży twojego bezpieczeństwa- strażacy apelują !

Tegoroczna edycja, którą patronatem objęła Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej nosi nazwę „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”
i jest ogólnopolską akcją prewencyjną odnoszącą się do zagrożeń pożarowych w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Jednocześnie nawiązuje do tematu zaczadzeń, promując ideę zakupu czujnika tlenku węgla lub dymu przez mieszkańców bloków jak również domów jednorodzinnych.

Na stronach internetowych Komend Powiatowych oraz Miejskich Państwowej Straży Pożarnej pojawiły się szczegóły kampanii wraz z wieloma wskazówkami dla mieszkańców odnośnie najczęstszych przyczyn zaczadzenia oraz profilaktyki zmniejszającej ryzyko zatruć tlenkiem węgla. Ze zgromadzonych przez twórców materiałów edukacyjnych można wyczytać m.in. o przeprowadzonych na potrzeby akcji badaniach, wskazujących na to, że pomimo wielu kampanii informacyjnych nadal co czwarty Polak uważa, że czad można rozpoznać po zapachu lub dymie. Co więcej, wiele osób kojarzy tlenek węgla jedynie z piecykami gazowymi montowanymi w budynkach wielorodzinnych, bagatelizując pozostałe źródła czadu, takie jak nieszczelny przewód kominowy, zaniedbywanie obowiązku czyszczenia przewodów kominowych czy niezachowanie minimalnej cyrkulacji powietrza w domu podczas wymiany drzwi i okien na nowe, o zwiększonym standardzie szczelności. Często brak podstawowej wiedzy na temat źródeł emisji tlenku węgla, jak również lekceważenie pierwszych objawów zatrucia takich jak osłabienie, zawroty głowy, przyśpieszone tętno, duszność czy senność, mogą doprowadzić do tragedii.

Chcąc uniknąć zaczadzenia, radzimy, aby zapoznać się z materiałami edukacyjno-informacyjnymi oraz pamiętać, że sami również możemy zapobiegać ryzyku zaczadzenia poprzez stosowanie się do następujących reguł: systematyczne czyszczenie przewodów kominowych oraz wykonywanie przeglądów technicznych pod kątem wykrycia nieszczelności; użytkowanie wyłącznie sprawnych technicznie urządzeń grzewczych zgodnie z instrukcją obsługi; nie zasłanianie kratek wentylacyjnych oraz otworów urządzeń grzewczych oraz sprawdzenie wentylacji w przypadku wymiany okien na nowe. Ponadto Państwowa Straż Pożarna rekomenduje inwestycję w urządzenia wykrywające obecność tlenku węgla lub dymu dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa swojego i bliskich.

Właściwy montaż czujki to jednak nie wszystko, pamiętać należy o eksploatacji urządzenia zgodnie z instrukcją oraz o właściwej reakcji w momencie uruchomienia alarmu przez urządzenie. W takim przypadku należy jak najszybciej przewietrzyć mieszkanie i wraz z pozostałymi mieszkańcami opuścić budynek, a w przypadku wystąpienia objawów zatrucia opisanych powyżej zasięgnąć porady lekarza oraz wezwać Straż Pożarną (nr tel. 998 lub 112).

W ramach kampanii funkcjonariusze tut. Komendy zamontowali czujki tlenku węgla
i dymu w kilku budynkach mieszkalnych oraz  zaznajomili mieszkańców w zakresie ich obsługi.

Systematycznie przeprowadzane są również spotkania edukacyjne  z dziećmi
i młodzieżą, których celem jest przekazanie informacji o zagrożeniach jakie niesie tlenek węgla zwany „czadem”

W obecnym okresie grzewczym nasi strażacy musieli interweniować przy zdarzeniach związanych ze złym stanem lub niewłaściwą eksploatacją instalacji grzewczych już 18-krotnie. Przy pierwszych takich zdarzeniach strażacy stosowali pouczenia
o konieczności wykonania przeglądów stanu technicznego przewodów kominowych
i wentylacyjnych. Przy kolejnych tego typu zdarzeniach, w przypadku stwierdzenia braku aktualnego przeglądu technicznego przewodów kominowych i wentylacyjnych, strażacy będą nakładać na właścicieli budynków  lub najemców mandaty karne w wysokości do 500 zł, co kilkukrotnie przewyższa koszt dokonania przeglądu kominów.

 

 

 

 

 


Zdarzenia 01.01 – 23.06.2019 01.01 – 23.06.2018
Ogółem 563 426
Pożary 289 194
Miejscowe Zagrożenia 254 215
Alarmy Fałszywe
20 17

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie