Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 22 Sty 2019

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” – etap powiatowy

18 stycznia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyły się powiatowe eliminacje konkursu plastycznego
pt. „Zapobiegajmy pożarom”.

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk, działaniami ratowniczo-gaśniczymi podczas pożarów, klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i innych zagrożeń. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań i uzdolnień plastycznych.

Tematyka konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz w szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, kulturalnej. Jako temat można również obrać historię pożarnictwa.

Jak co roku konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Na konkurs wpłynęło wiele prac wykonanych różnorodnymi technikami plastycznymi ze wszystkich szkół z terenu powiatu opoczyńskiego. Wybór nie należał do łatwych, gdyż każda z prac była na swój sposób wyjątkowa i piękna!

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego jury etapu powiatowego w składzie: Marian Kłobucki – przewodniczący, członkowie: bryg. Andrzej Śpiewak, Barbara Kalinowska, Joanna Rzeźnik, Beata Wilk, Anna Kowalczyk, Renata Larenta, Iwona Oryńska, Anna Pietrasik dokonało oceny prac.

Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa – przedszkola

I miejsce – Anna Migała – Szkoła Podstawowa w Wójcinie

II miejsce – Amelia Borończyk – Szkoła Podstawowa w Mniszkowie

III miejsce – Adam Goworek – Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

Wyróżnienie:

Antoni Jędrzejczyk – Szkoła Podstawowa w Sokołowie

Maja Janowska – Szkoła Podstawowa w Zachorzowie

Nikola Olszewska – Szkoła Podstawowa w Miedznej Drewnianej

Amelia Węgrzynowska- Szkoła Podstawowa w Kamieniu

Kacper Bednarek-  Szkoła Podstawowa  w Mniszkowie

II grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy I-III

I miejsceZuzanna Pietrzyk – Szkoła Podstawowa w Kamieniu

II miejsce – Alicja Śliwińska –Szkoła Podstawowa w Skroninie

III miejsce – Przemysław Szaliński – Szkoła Podstawowa w Błogiem Rządowym

Wyróżnienie:

Patrycja Woźniak – Szkoła Podstawowa w Drzewicy

Zuzanna Jędrzejczyk – Szkoła Podstawowa w Wójcinie

Martyna Rek – Szkoła Podstawowa w Szadkowicach

Maja Grudniecka – Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą

Lena Włodarczyk – Szkoła Podstawowa w Domasznie

III grupa wiekowa –szkoły podstawowe klasy IV-VI

I miejsce – Julia Margas – Szkoła Podstawowa w Szadkowicach

II miejsce –Julia Król -Szkoła Podstawowa w Bukowcu nad Pilicą

III miejsce – Maksymilian Szulc  – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Wyróżnienie:

Antonina Owczarska – Szkoła Podstawowa w Drzewicy

Tatiana Nowak – Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych

Krzysztof Surosz – Szkoła Podstawowa w Kozeninie

Dominika Piasecka – Szkoła Podstawowa w Kunicach

Dawid Wilk – Szkoła Podstawowa Żarnów

Karol Lorenta – Szkoła Podstawowa w Drzewicy

Alina Stolarczyk – Szkoła Podstawowa w Domasznie

IV grupa wiekowa – szkoły podstawowe klasy VII- VIII, gimnazjum

I miejsce –Wiktoria Roszkowska Szkoła Podstawowa w Żarnowie

II miejsce –  Zuzanna Nowak – Szkoła Podstawowa w Radzicach Dużych

III miejsce – Wiktoria Białecka – Szkoła Podstawowa w Mniszkowie

Wyróżnienie:

Milena Maciak – Szkoła Podstawowa w Stoku

Natalia Tomasik- Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Zuzanna Włodarczyk – Szkoła Podstawowa w Domasznie

Aleksandra Rek – Szkoła Podstawowa w Żarnowie

Zuzanna Sobczyk – Szkoła Podstawowa w Prymusowej Woli

Wiktoria Jaworska – Szkoła Podstawowa w Prymusowej Woli

Maja Kopacz- Szkoła Podstawowa Błogie Rządowe

Grupa Dorosłych

I miejsce – Ireneusz Kowalski- WTZ Drzewica

II miejsce Wojciech Nita -WTZ Drzewica

Serdecznie   dziękujemy   wszystkim   uczestnikom   za   udział   w   konkursie, a laureatom życzymy powodzenia w eliminacjach wojewódzkich, a mamy nadzieję, że  także centralnych!

 


Zdarzenia 01.01 – 14.07.2019 01.01 – 14.07.2018
Ogółem 635 517
Pożary 316 213
Miejscowe Zagrożenia 297 286
Alarmy Fałszywe
22 18

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie