Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 11 Lut 2019

Odprawa służbowa z przedstawicielami jednostek OSP z KSRG

W    dniu   8   lutego br. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się obszerne tematycznie szkolenie dla przedstawicieli z jednostek OSP z KSRG z terenu powiatu opoczyńskiego, pełniących funkcje naczelników, prezesów OSP, Komendantów Gminnych ZOSP RP oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za sprawy ochrony przeciwpożarowej.

       Odprawę rozpoczął bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który powitał wszystkich przybyłych przedstawicieli gmin oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.

      Następnie sprawozdanie i działalność Komendy Powiatowej PSP w Opocznie za 2018r. w formie prezentacji multimedialnej przedstawił bryg. Andrzej Śpiewak który pełni funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie. Wśród najważniejszych kierunków działania KP PSP omówił m.in.: sytuację pożarową – charakterystyczne zdarzenia, zagadnienia szkoleniowe, zagadnienia operacyjne i działalność ratowniczo-gaśniczą. Druhowie zapoznali się z trwającymi akcjami edukacyjnymi w ramach ogólnopolskiej kampanii prewencyjnej MSWiA „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, „Stop pożarom traw” czy „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

      Omawiane pozostałe tematy prezentowane przez służbę operacyjną, kwatermistrzowską oraz dowódcę JRG tut. Komendy dotyczyły m.in.:

  • podsumowania kontroli prowadzonych w 2018 roku w OSP, wniosków, zaleceń i elementów podlegających szczególnej kontroli w 2019 r.,
  • planów zakupów z dotacji MSWiA dla OSP i OSP w KSRG w 2019 roku oraz zagadnień dotyczących sprawozdawczości i rozliczeń dotacji,
  • wyjazdowości OSP za 2018 rok – procedur dysponowania do zdarzeń,
  • środków ochrony indywidualnej – badań okresowych, dopuszczenia do użytkowania itp.,
  • obowiązkowych wymagań względem strażaków OSP biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych (przeszkolenie, badania lek., BHP),
  • standardów minimalnych w zakresie przeszkolenia stanów OSP z KSRG,
  • planu szkoleń OSP na 2019 rok, KPP i szkoleń specjalistycznych,
  • funkcjonowania zaplecza technicznego sprzętu ODO – serwis, planowane naprawy sprzętu oraz harmonogramy przeglądów,
  • organizacji łączności na potrzeby KDR – metody postępowania, zasady, procedury i wytyczne,
  • organizacji zawodów powiatowych i gminnych OSP (terminy, organizacja, sędziowanie).


Zdarzenia 01.01 – 20.08.2019 01.01 – 20.08.2018
Ogółem 764 729
Pożary 359 228
Miejscowe Zagrożenia 378 478
Alarmy Fałszywe
27 23

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie