Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 01 Kwi 2019

Etap powiatowy OTWP „Młodzież zapobiega pożarom” w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie

W dniu 29 marca br. w Komendzie Powiatowej Państwowe Straży Pożarnej w Opocznie odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież zapobiega pożarom”. Celem turnieju była m. in. popularyzacja wśród dzieci i młodzieży tematyki związanej z ochroną przeciwpożarową a także kształtowanie prawidłowych zachowań w sytuacjach zagrożenia.          Uczestników powitali: Zastępca Komendanta Powiatowego  PSP w Opocznie bryg. Andrzej Śpiewak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie bryg. w st. sp. Marian Kłobucki oraz Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Jarosław Jurowski.  W przerwie konkursu uczestnicy i ich opiekunowie mieli okazję zwiedzić tut. komendę oraz zobaczyć akcję ratowniczo – gaśniczą. Strażacy z tut. JRG przygotowali założenie, które polegało na ewakuacji osoby poszkodowanej z zadymionego budynku.

Eliminacje odbyły się w 3 grupach wiekowych:

 • I grupa wiekowa – uczniowie klas I- VI.
 • II grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych klasy VII i VIII oraz  klasy III gimnazjum.
 • III grupa wiekowa – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W turnieju wzięło udział 20 uczniów reprezentujących wszystkie gminy z terenu powiatu.

Jury eliminacji stanowili mł. kpt Arkadiusz Dębowski – przewodniczący, mł. kpt. Marcin Grabski, mł. kpt. Krzysztof Juszczak, bryg. w st. spocz. Marian Kłobucki,

Turniej składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej. W części pisemnej uczniowie musieli rozwiązać test składający się z 30 pytań. Uczestniczy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki z testu zakwalifikowali się do etapu ustnego turnieju. Rozstrzygająca część finałowa wyłoniła zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych:

W I grupie wiekowej:

 • I miejsce – Arkadiusz Wojewódzki SP  Kamień
 • II miejsce – Bartek Bogatek SP nr 1 w Opocznie
 • III miejsce – Karol Nowak SP Petrykozy

W II grupie wiekowej:

 • I miejsce – Julia Jędrasik  SP Wygnanów
 • II miejsce – Lidia Mnich SP Poświętne
 • III miejsce – Michał Bakalarz SP Miedzna Drewniana

W III grupie wiekowej:

 • I miejsce – Miłosz Polak I LO im. S. Żeromskiego  w Opocznie
 • II miejsce – Julia Składowska I LO im. S. Żeromskiego  w Opocznie
 • III miejsce – Łukasz Papis ZSP nr 1 w Opocznie
 • IV miejsce Karolina Palus – ZSP nr 5 w Piotrkowie Tryb.

Nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny) dla uczestników Turnieju ufundowała Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczali m.in. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie bryg. Andrzej Śpiewak  oraz  Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Z OSP RP w Opocznie  Józef Róg dziękując uczestnikom zmagań za udział i życząc zwycięzcom powodzenia na wyższych etapach turnieju.

Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych reprezentować będą powiat opoczyński na eliminacjach wojewódzkich OWTP w miejscowości Piątek (powiat łęczycki), które odbędą się 26 kwietnia b.r.

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 25.01.2020 01.01 25.01.2019
Ogółem 42 41
Pożary 21 17
Miejscowe Zagrożenia 20 20
Alarmy Fałszywe
1 4

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie