Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 03 Cze 2019

Powiatowy Dzień Strażaka 2019

W dniu 31 maja 2019 r. odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Oficjalna część uroczystości,  która miała miejsce na placu przed budynkiem Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Powiatowemu st. bryg. Józefowi Pacanowi przez dowódcę uroczystości kpt. Macieja Połcia.

Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie przywitał zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli m.in:

– Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński,

– Józef Róg – Przewodniczący Rady Powiatu w Opocznie, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie,

– ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków,

– Rafał Wereszczak – Przedstawiciel Posła na Sejm RP Roberta Telus,

– Barbara Goworek – Wójt Gminy Białaczów,

– Wojciech Rudalski – Wójt gminy Paradyż,

– Paweł Werłos – Wójt Gminy Mniszków,

– Tadeusz Wojciechowski – Wójt Gminy Sławno,

– dr Krzysztof Nawrocki – Wójt Gminy Żarnów,

– Maria Grzybek – Zastępca Wójta Gminy Poświętne,

– Janusz Klimek – Sekretarz gminy Opoczno,

Ponadto na uroczystość przybyli przedstawiciele służb, inspekcji, straży oraz lokalnych firm.

Następnie Komendant Powiatowy przedstawił dalszy przebieg uroczystości.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych. Prowadzący uroczystość st. bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie odczytał stosowane postanowienia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019 roku:

stopień służbowy starszego brygadiera:

-bryg. Józefowi Pacanowi,

-bryg. Andrzejowi Śpiewakowi,

Obaj awans na stopień starszego brygadiera otrzymali podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Kutnie w dniu 15 maja b.r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019 roku:

Stopień służbowy kapitana:

-mł. kpt. Arkadiuszowi Dębowskiemu,

-mł. kpt. Dariuszowi Kszczotowi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2019 roku:

stopień służbowy młodszego kapitana:

– asp. Marcinowi Filipczakowi,

– asp. Pawłowi Jędrasikowi.

Obaj awans na pierwszy stopień oficerski otrzymali podczas uroczystej promocji oficerskiej w dniu 4 maja 2019 roku podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie.

Komendant Główny Rozkazem nadał z dniem 4 maja 2019 roku:

stopień służbowy starszego aspiranta:

 asp. Agnieszce Jakubczyk

Komendant Główny Rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2019 roku:

stopień służbowy aspiranta:

– mł. asp. Łukaszowi Grzybowskiemu,

– mł. asp. Bartoszowi Kalinowskiemu,

– mł. asp. Mariuszowi Kiełtykowi,

– mł. asp. Andrzejowi Nagielowi,

– mł. asp. Karolowi Sobczykowi.

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadał z dniem 4 maja 2019 roku

 Stopień służbowy ogniomistrza:

mł. ogn. Stanisławowi Chojnackiemu,

– mł. ogn. Waldemarowi Franasowi,

– mł. ogn. Rafałowi Podlaskiemu,

– mł. ogn. Rafałowi Purgatowi,

– mł. ogn. Ernestowi Szczepaniakowi.

stopień służbowy starszego sekcyjnego:

– sekc. Łukaszowi Kaszubie.

Komendant Powiatowy PSP w Opocznie rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2019 r.

Stopień służbowy starszego strażaka:

– str. Tomaszowi Pietrzykowi,

– str. Tomaszowi Lisowi,

– str. Przemysławowi Jaciubkowi.

Podczas tegorocznych obchodów Powiatowego dnia strażaka nastąpiły symboliczne podziękowania złożone na ręce przedstawicieli 30 jednostek OSP, w tym 18 jednostek z KSRG oraz 12 jednostek z poza KSRG, które brały udział przy gaszeniu pożaru lasu i nieużytków na terenie gm. Żarnów. Pod koniec kwietnia b.r. w lasach obok miejscowości Siedlów wybuchł pożar poszycia leśnego, który w wyniku długotrwałej suszy oraz silnego wiatru rozprzestrzeniał się szybko zagrażając pobliskim miejscowościom. Dzięki skoordynowanym działaniom strażaków z Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, leśników oraz pilotów samolotów gaśniczych Dromader, udało się opanować pożar bez straty w budynkach. Działania dogaszające trwały nieprzerwanie przez kilka kolejnych dni. Spaleniu uległo w sumie około 82 ha powierzchni lasu i nieużytków rolnych.

Po tej części w okolicznościowych wystąpieniach głos zabierali zaproszeni goście gratulując strażakom otrzymanych awansów na wyższe stopnie służbowe oraz podkreślając ważną role strażaków w strukturach społecznych. Po przemówieniach kpt. Połeć  złożył meldunek o zakończeniu uroczystości.

Dalsza część obchodów miała miejsce na placu wewnętrznym Komendy PSP
w Opocznie, gdzie na uczestników czekało wiele atrakcji takich jak:

  • grill, strażacka grochówka,
  • strażacki tor przeszkód,
  • stanowisko wspinaczkowe,
  • przejażdżka na kucyku,
  • międzyzmianowy turniej piłki nożnej o puchar Komendanta Powiatowego PSP, który wygrała zmiana służbowa III.

Zdarzenia 01.01 – 19.09.2019 01.01 – 19.09.2018
Ogółem 877 870
Pożary 379 248
Miejscowe Zagrożenia 469 590
Alarmy Fałszywe
29 32

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie