Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 09 Lip 2019

Pożegnanie Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

W dniu 30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyła się uroczysta zbiórka, na której pożegnaliśmy Dowódcę Jednostki – Ratowniczo Gaśniczej bryg. Dariusza Rzepkę, który po ponad 26 latach strażackiej służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: st. bryg. Józef Pacan Komendant Powiatowy PSP w Opocznie wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Andrzejem Śpiewakiem, zastępca dowódcy JRG mł. kpt. Krzysztof Juszczak, a także funkcjonariusze i pracownicy naszej komendy.

W trakcie spotkania st. bryg. Józef Pacan Komendant Powiatowy PSP w Opocznie przedstawił przebieg służby, dokonania i wkład włożony w prawidłowe funkcjonowanie naszej komendy przez rzetelną pracę na kolejno zajmowanych stanowiskach służbowych.

Bryg. Dariusz Rzepka ponad 24 lata swojego życia poświęcił służbie w opoczyńskiej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas służby z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował i nadzorował zadania na stanowiskach służbowych: ratownik, starszy ratownik, dowódca zastępu, inspektor, starszy inspektor,  dowódca zmiany, kierownik sekcji, naczelnik wydziału, dowódca JRG, p.o. zastępca Komendanta Powiatowego, dowódca JRG.

Bryg. Dariusz Rzepka rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie w 1995, a stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej zajmował od 1 kwietnia 2009r. nieprzerwanie przez kolejnych 10 lat do dnia odejścia na emeryturę. W tym okresie uczestniczył i kierował kilkuset akcjami ratowniczo-gaśniczymi, podczas których z wielkim sercem i zaangażowaniem ratował życie oraz mienie mieszkańców nie tylko powiatu opoczyńskiego, zdobywając ich szacunek i uznanie. Włożył wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w poprawę warunków służby strażaków, w utrzymanie sprawności sprzętu  i  wyposażenia JRG .

Za wszystkie przepracowane lata otrzymał od swojego szefa i kolegów strażaków serdeczne życzenia zdrowia i  wszelkiej pomyślności na dalszej nowej drodze.

Symbolicznym podziękowaniem był zegarek, które będzie odmierzać czas na zasłużonej emeryturze.

W imieniu funkcjonariuszy Komendy i pracowników cywilnych składamy serdeczne podziękowania za wspólną służbę i życzymy wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze. Życzymy Panu Dowódcy dużo zdrowia i  powodzenia na tej „Nowej drodze życia”!

 

           Strażacy

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 – 19.09.2019 01.01 – 19.09.2018
Ogółem 877 870
Pożary 379 248
Miejscowe Zagrożenia 469 590
Alarmy Fałszywe
29 32

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie