Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 09 Lip 2019

Pożegnanie Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej

W dniu 30 czerwca br. w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyła się uroczysta zbiórka, na której pożegnaliśmy Dowódcę Jednostki – Ratowniczo Gaśniczej bryg. Dariusza Rzepkę, który po ponad 26 latach strażackiej służby przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: st. bryg. Józef Pacan Komendant Powiatowy PSP w Opocznie wraz ze swoim zastępcą st. bryg. Andrzejem Śpiewakiem, zastępca dowódcy JRG mł. kpt. Krzysztof Juszczak, a także funkcjonariusze i pracownicy naszej komendy.

W trakcie spotkania st. bryg. Józef Pacan Komendant Powiatowy PSP w Opocznie przedstawił przebieg służby, dokonania i wkład włożony w prawidłowe funkcjonowanie naszej komendy przez rzetelną pracę na kolejno zajmowanych stanowiskach służbowych.

Bryg. Dariusz Rzepka ponad 24 lata swojego życia poświęcił służbie w opoczyńskiej Państwowej Straży Pożarnej. Podczas służby z wielkim oddaniem i poświęceniem realizował i nadzorował zadania na stanowiskach służbowych: ratownik, starszy ratownik, dowódca zastępu, inspektor, starszy inspektor,  dowódca zmiany, kierownik sekcji, naczelnik wydziału, dowódca JRG, p.o. zastępca Komendanta Powiatowego, dowódca JRG.

Bryg. Dariusz Rzepka rozpoczął służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie w 1995, a stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej zajmował od 1 kwietnia 2009r. nieprzerwanie przez kolejnych 10 lat do dnia odejścia na emeryturę. W tym okresie uczestniczył i kierował kilkuset akcjami ratowniczo-gaśniczymi, podczas których z wielkim sercem i zaangażowaniem ratował życie oraz mienie mieszkańców nie tylko powiatu opoczyńskiego, zdobywając ich szacunek i uznanie. Włożył wiele wysiłku i osobistego zaangażowania w poprawę warunków służby strażaków, w utrzymanie sprawności sprzętu  i  wyposażenia JRG .

Za wszystkie przepracowane lata otrzymał od swojego szefa i kolegów strażaków serdeczne życzenia zdrowia i  wszelkiej pomyślności na dalszej nowej drodze.

Symbolicznym podziękowaniem był zegarek, które będzie odmierzać czas na zasłużonej emeryturze.

W imieniu funkcjonariuszy Komendy i pracowników cywilnych składamy serdeczne podziękowania za wspólną służbę i życzymy wszelkiej pomyślności na zasłużonej emeryturze. Życzymy Panu Dowódcy dużo zdrowia i  powodzenia na tej „Nowej drodze życia”!

 

           Strażacy

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 31.05.2020 01.01 31.05.2019
Ogółem 517 474
Pożary 240 268
Miejscowe Zagrożenia 263 190
Alarmy Fałszywe
14 16

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie