Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 02 Wrz 2019

„Dotacja 5000+ dla OSP” – przykładowy wniosek (wersja edytowalna)

Wniosek wersja edytowalna

Uwaga!

Wniosek nie musi być drukowany komputerowo. Podstawowe dane jednostki koniecznie dużymi literami.

W celu uszczegółowienia zakupów rzeczowych  (co chcemy kupić, ile, jakie usługi, wraz z orientacyjnymi cenami)  oraz prawidłowego rozliczenia dotacji oprócz wniosku dołączamy odrębne zestawienie podpisane przez prezesa OSP – np.: „Planowane zakupy i wydatki  OSP ……………………..w ramach Programu 5000+ dla jednostek OSP 2019 – wniosek pierwotny”

Dodatkowych informacji udziela sekc. Justyna Seliga i kpt. Agnieszka Wojciechowska – nr tel. 44 645 32 06


Zdarzenia 01.01 11.07.2020 01.01 11.07.2019
Ogółem 683 625
Pożary 251 311
Miejscowe Zagrożenia 415 292
Alarmy Fałszywe
17 22

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie