Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 02 Wrz 2019

„Dotacja 5000+ dla OSP” – przykładowy wniosek (wersja edytowalna)

Wniosek wersja edytowalna

Uwaga!

Wniosek nie musi być drukowany komputerowo. Podstawowe dane jednostki koniecznie dużymi literami.

W celu uszczegółowienia zakupów rzeczowych  (co chcemy kupić, ile, jakie usługi, wraz z orientacyjnymi cenami)  oraz prawidłowego rozliczenia dotacji oprócz wniosku dołączamy odrębne zestawienie podpisane przez prezesa OSP – np.: „Planowane zakupy i wydatki  OSP ……………………..w ramach Programu 5000+ dla jednostek OSP 2019 – wniosek pierwotny”

Dodatkowych informacji udziela sekc. Justyna Seliga i kpt. Agnieszka Wojciechowska – nr tel. 44 645 32 06


Zdarzenia 01.01 – 19.09.2019 01.01 – 19.09.2018
Ogółem 877 870
Pożary 379 248
Miejscowe Zagrożenia 469 590
Alarmy Fałszywe
29 32

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie