Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 30 Wrz 2019

Ćwiczenia powiatowo – gminne w ramach szkolenia obronnego pod kryptonimem „OPO 2019”

W dniu 24 września 2019 roku na terenie powiatu opoczyńskiego odbyły się ćwiczenia powiatowo –  gminne pod kryptonimem „OPO 2019”, których założeniem było osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin, w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu opoczyńskiego

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie funkcjonowania Systemu Stałych Dyżurów na szczeblu powiatu oraz współdziałania organów administracji publicznej z organami służb, inspekcji i straży w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych a także skontrolowanie usprawnienia współdziałania sił ratowniczych gmin z siłami Formacji Obrony Cywilnej, Policji. Państwowej Straży Pożarnej i innych służb wg potrzeb.

W działaniach wzięły udział dwa zastępy PSP i kilka zastępów OSP , Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne z naszego powiatu.

Część I ćwiczeń dotyczyła postępowania po wprowadzeniu stanu wyjątkowego na obszarze powiatu. Celem pierwszego ćwiczenia było wprowadzenie Stałego Dyżuru w Starostwie oraz w gminach powiatu opoczyńskiego a także aktualizacja planów, harmonogramów i zestawień wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”

Części II tyczyła się groźnego wypadku busa przewożącego dzieci oraz samochodu osobowego na drodze Adamów – Marcinków w gminie Żarnów. W wyniku wypadku wiele osób zostało rannych i poszkodowanych. W czasie akcji ratunkowej okazało się, że jest wielu poszkodowanych a pobliskie szpitale nie są w stanie przyjąć wszystkich rannych, dlatego została podjęta decyzja o rozwinięciu ZMS z gminy Żarnów. W tym samym czasie do Urzędu Gminy w Żarnowie wpłynęła anonimowa informacja o podłożeniu ładunku wybuchowego w Zespole Szkół Zawodowych w Żarnowie. Na miejsce został została wezwana Policja, Straż Pożarna, PRM oraz PCZK. Uczniowie zostają ewakuowani. W międzyczasie do dyżurnego KP PSP napłynęła kolejna informacja, która dotyczyła przewróconej łódki na zbiorniku wodnym MIEDZNA.  Do zdarzenia zadysponowano jednostkę OSP Żarnów, Petrykozy, Opoczno a także PRM. Wspólnie podjęli tonącego i przeprowadzili pierwszą pomoc.

Na szczęście to były tylko ćwiczenia. Była to akcja połączenia sił w ramach przygotowań i przeprowadzenia powiatowo-gminnego ćwiczenia obronnego i obrony cywilnej na terenie powiatu opoczyńskiego.

Ćwiczenia miały na celu osiągnięcie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizację planów operacyjnych w przypadku zewnętrznego zagrożenia naszego powiatu. Może to być sytuacja kryzysowa, ale również atak terrorystyczny czy zagrożenia całego państwa w czasie wojny.

Do udziału w ćwiczeniach zaangażowano jednostki OSP (Opoczno, Żarnów, Zdyszewice, Miedzna Murowana, Petrykozy – Drużyna Ratownictwa Wodnego, Paradyż Chełsty, Skórkowice. W ćwiczeniach również uczestniczył Powiatowy Zespół Zarzadzania Kryzysowego, Komendanci Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie oraz dwa zastępy PSP, Komendant Powiatowy Policji a także Zarząd Powiatu Opoczyńskiego, przedstawiciele gmin, specjaliści z policyjnego rozpoznania minersko-pirotechnicznego.

Starosta Marcin Baranowski, podczas podsumowania zapowiedział kolejne działania, które mają zapewnić dodatkowy sprzęt, tym razem dla zespołów ratownictwa medycznego. Starosta zwrócił uwagę na problem ilości wypadków na terenie gminy Żarnów. Zapowiedział, że powiat stara się o wsparcie rządowe na zakup karetki, która wyjeżdżałaby na pomoc rannym w tym właśnie rejonie. Bardzo możliwe, że uda się to już na początku nowego roku.


Zdarzenia 01.01 25.01.2020 01.01 25.01.2019
Ogółem 42 41
Pożary 21 17
Miejscowe Zagrożenia 20 20
Alarmy Fałszywe
1 4

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie