Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 01 Paź 2019

Uroczyste przekazanie PROMES w ramach dofinansowania 5000+ dla jednostek OSP

W dniu 26 września 2019 roku w Starostwie Powiatowym w Opocznie odbyło się uroczyste wręczenie PROMES dla jednostek OSP w ramach dofinansowania „5000+ dla jednostek OSP”  Dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji trafi do niemal wszystkich jednostek OSP z powiatu opoczyńskiego. Celem inicjatywy jest wsparcie zadań OSP dopisanych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej:

  • organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej, pozwalających na rozwinięcie sprawności wykorzystywanej w działaniach ratowniczych;
  • organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę
    i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • upowszechnianie i wspieranie form współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
  • propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

W roku 2019 łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” wynosi 82 mln. W całym kraju dotacje po 5 tys. zł przekazane zostaną do ponad 14 tysięcy jednostek OSP.
W województwie Łódzkim do jednostek OSP trafi kwota blisko 7,5 mln zł.

Promesy zostały przekazane przez Posła na Sejm RP Roberta Telusa, Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego,  Starostę Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego, Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie st. bryg. Józefa Pacana oraz Zastępcę Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie
st. bryg. Andrzeja Śpiewaka.

Gratulujemy wszystkim jednostkom otrzymania dodatkowych znacznych środków na swoją działalność kulturalną, sportową, edukacyjną czy szkoleniową. Realizacja zaplanowanych przez jednostki OSP zadań i przedsięwzięć oraz zakupy rzeczowe nastąpi w najbliższym czasie.


Zdarzenia 01.01 22.02.2020 01.01 22.02.2019
Ogółem 89 79
Pożary 36 33
Miejscowe Zagrożenia 50 42
Alarmy Fałszywe
3 4

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie