Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 10 Paź 2019

Przekazanie średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.

W dniu 9 października br. przed budynkiem głównym Komendy Powiatowej PSP w Opocznie podczas uroczystej zbiórki odbyło się oficjalne przekazanie i poświęcenie  samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez kpt. Macieja Połcia Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP nadbryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu.

W uroczystości udział wzięli, m.in.:

Poseł na Sejm RP i Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków – Robert Telus, Łódzki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wlazłowski, Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski, Wicestarosta Opoczyński – Maria Barbara Chomicz, Kapelan Powiatowy Strażaków – ks. Leszek Sokół, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Opocznie – mł.insp. Wojciech Dworak, Przewodnicząca Rady Miasta Opoczna – Anna Zięba, Przewodniczący Rady Powiatu Opoczyńskiego, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie – Józef Róg, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie, Członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. łódzkiego – Jarosław Jurowski, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie – Jarosław Pęczek, Dyrektor Szpitala Powiatowego w Opocznie – Edyta Wcisło, Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Opoczno – Waldemar Rogulski, Kierownik Zarządu PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. – Mirosław Tomczyk, Wójtowie oraz przedstawiciele Gmin z Powiatu Opoczyńskiego, a także lokalne media.

Przywitania wszystkich przybyłych gości  dokonał st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Dowódcą uroczystości był kpt. Maciej Połeć, a prowadzącym st. bryg. Andrzej Śpiewak – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie.

Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi przekazała dla Komendy Powiatowej PSP w Opocznie, nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczego marki MAN z 2019r. o napędzie 4×4, ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego marki MAN, którego  koszt  zakupu  wyniósł  1 mln 75 tys. 20 zł.

Przedsięwzięcie zrealizowano przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, w tym Fundusz Spójności 85 % tj. 913 767zł  oraz budżetu państwa 15 % tj. 161 253 zł – tzw. Ustawy Modernizacyjnej Służb Mundurowych. Samochód jest kompletnie wyposażony i gotowy do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

W skład wyposażenia wchodzi m.in. zbiornik wodny o pojemności 2500l, autopompa pożarnicza dwuzakresowa 16/8-2,5/40, specjalistyczny sprzęt hydrauliczny ratownictwa drogowego- zestaw ciężki, ratownicze zestawy pneumatyczne, sprzęt ochrony dróg oddechowych, medyczny, oświetleniowy, łączności, GPS oraz armatura wodna. Samo specjalistyczne wyposażenie przekazywanego pojazdu warte jest ponad 300 tys. zł.

Symbolicznego uroczystego przekazania Decyzji  dokonał Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbryg. Jarosław Wlazłowski, kluczyki do samochodu przekazał  Poseł na Sejm RP Robert Telus, natomiast dowód rejestracyjny wręczył Pan Starosta Opoczyński Marcin Baranowski. Poświecenia samochodu dokonał ks. Leszek Sokół – Kapelan Powiatowy Strażaków, który nie szczędził wody święconej.

Przekazanie nowego samochodu pożarniczego dla KP PSP w Opocznie, nie byłoby możliwe bez udziału osób, którzy od lat wspierają nie tylko naszą komendę, ale również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu opoczyńskiego. Są to:

– Pan Robert Telus Poseł na Sejm RP, z Ziemi Opoczyńskiej, jednocześnie Wiceprzewodniczący  Parlamentarnego Zespołu Strażaków,

– Pan Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński.

Przeznaczenie dla opoczyńskiej Komendy, długo oczekiwanego przez naszych strażaków, nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego, nie byłoby możliwe bez zrozumienia potrzeb sprzętowych naszego bezpośredniego przełożonego Pana nadbryg. Jarosława Wlazłowskiego – Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Na koniec spotkania głos zabrali zaproszeni goście.

Głos zabrał również st. bryg. Józef Pacan – Komendant Powiatowy PSP, który podziękował wszystkim zebranym za obecność, szczególnie Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi nadbryg. Jarosławowi Wlazłowskiemu, Posłowi na Sejm RP Robertowi Telusowi, a także Staroście Opoczyńskiemu Marcinowi Baranowskiemu za szczególne wsparcie i pomoc przy pozyskaniu nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Nowo otrzymany samochód, zastąpi używany kilkunastoletni, w pełni sprawny, średni samochód ratowniczo – gaśniczy GBARt 2,5/16 marki Star, który zostanie przekazany w dniu 10 października dla OSP Miedzna Drewniana, gm. Białaczów.

Dzięki staraniom i pomocy naszych strażackich przyjaciół i wyrozumiałości przełożonych, jest to już drugi średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Man – wysokiej klasy pojazd, przekazany dla naszej Komendy w ciągu ostatnich dwóch lat.  Dziękujemy!!!.

KP PSP Opoczno

 


Zdarzenia 01.01 22.02.2020 01.01 22.02.2019
Ogółem 89 79
Pożary 36 33
Miejscowe Zagrożenia 50 42
Alarmy Fałszywe
3 4

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie