Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 22 Sty 2020

Posiedzenie Plenarne Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi

W  grudniu ubiegłego roku w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie Plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego reprezentujący koła powiatowe i miejskie ZEiRP RP z terenu województwa łódzkiego oraz zarząd koła opoczyńskiego i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi naczelnik wydziału logistyki KW PSP w Łodzi bryg. Wojciech Wieloch, prowadząca sprawy socjalne w KW PSP asp. sztab. Katarzyna Doliwa Sumera, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko, Kapelan Strażaków woj. łódzkiego ks. Adam Stańdo, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Józef Pacan, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak, naczelnik wydziału organizacyjno – kwatermistrzowskiego kpt. Agnieszka Wojciechowska.

Przed rozpoczęciem posiedzenia emeryci zwiedzili Zakład Ceramiki Paradyż w Wielkiej  Woli.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPRP Henry Banasiak, który powitał wszystkich przybyłych gości. Głos zabrał również Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Józef Pacan.

W trakcie posiedzenia Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak przedstawił prezentację o ziemi opoczyńskiej, historię tut. komendy, osiągnięciach sportowych strażaków, zagrożeniach i charakterystycznych zdarzeniach, które miały miejsce w powiecie opoczyńskim, a także dokonanych zakupach sprzętu zakupów i wykonanych inwestycjach w tut. komendzie. Następnie Pani Prezes Zarządu Koła Krystyna Rytczak przedstawiła krótką historię z  działalności Koła ZEiRP RP w powiecie opoczyńskim.

Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Zarządu w mijającym 2019r. Wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem zebrań sprawozdawczo wyborczych w Kołach i Zjazdu Wojewódzkiego. Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się Emerytom odznaczeń związkowych oraz podziękowań. Po zakończeniu obrad tradycyjnie udano się na spotkanie wigilijno – opłatkowe, które odbyło się w miejscowości Idzikowice na Sali Folwark.

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, firmom,  instytucjom i osobom prywatnym, które wsparły organizacyjnie i finansowo, organizację tegorocznego  wyjazdowego posiedzenie Plenarnego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi, które odbyło się tym razem na Ziemi Opoczyńskiej.

PSP Opoczno

    

 


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie