Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 22 Sty 2020

Posiedzenie Plenarne Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Łodzi

W  grudniu ubiegłego roku w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie odbyło się kolejne wyjazdowe Posiedzenie Plenarne Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu Wojewódzkiego reprezentujący koła powiatowe i miejskie ZEiRP RP z terenu województwa łódzkiego oraz zarząd koła opoczyńskiego i zaproszeni goście, wśród których byli m.in.: reprezentujący Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi naczelnik wydziału logistyki KW PSP w Łodzi bryg. Wojciech Wieloch, prowadząca sprawy socjalne w KW PSP asp. sztab. Katarzyna Doliwa Sumera, honorowy prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP Ireneusz Mańko, Kapelan Strażaków woj. łódzkiego ks. Adam Stańdo, Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Józef Pacan, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak, naczelnik wydziału organizacyjno – kwatermistrzowskiego kpt. Agnieszka Wojciechowska.

Przed rozpoczęciem posiedzenia emeryci zwiedzili Zakład Ceramiki Paradyż w Wielkiej  Woli.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRPRP Henry Banasiak, który powitał wszystkich przybyłych gości. Głos zabrał również Komendant Powiatowy PSP w Opocznie st. bryg. Józef Pacan.

W trakcie posiedzenia Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie st. bryg. Andrzej Śpiewak przedstawił prezentację o ziemi opoczyńskiej, historię tut. komendy, osiągnięciach sportowych strażaków, zagrożeniach i charakterystycznych zdarzeniach, które miały miejsce w powiecie opoczyńskim, a także dokonanych zakupach sprzętu zakupów i wykonanych inwestycjach w tut. komendzie. Następnie Pani Prezes Zarządu Koła Krystyna Rytczak przedstawiła krótką historię z  działalności Koła ZEiRP RP w powiecie opoczyńskim.

Zarząd Wojewódzki podsumował działalność Zarządu w mijającym 2019r. Wytyczono kierunki działań oraz zatwierdzono plan pracy ZW na 2020r. ze szczególnym uwzględnieniem zebrań sprawozdawczo wyborczych w Kołach i Zjazdu Wojewódzkiego. Ważnym elementem posiedzenia było wręczenie wyróżniającym się Emerytom odznaczeń związkowych oraz podziękowań. Po zakończeniu obrad tradycyjnie udano się na spotkanie wigilijno – opłatkowe, które odbyło się w miejscowości Idzikowice na Sali Folwark.

Zarząd Koła składa serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom, firmom,  instytucjom i osobom prywatnym, które wsparły organizacyjnie i finansowo, organizację tegorocznego  wyjazdowego posiedzenie Plenarnego Zarządu Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP w Łodzi, które odbyło się tym razem na Ziemi Opoczyńskiej.

PSP Opoczno

    

 


Zdarzenia 01.01 22.02.2020 01.01 22.02.2019
Ogółem 89 79
Pożary 36 33
Miejscowe Zagrożenia 50 42
Alarmy Fałszywe
3 4

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie