Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 04 Maj 2020

Dzień Strażaka w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

W dniu 4 maja br. z okazji  Dnia Strażaka odbyła się, skromna choć wyjątkowa,    z uwagi na obecny okres uroczysta zbiórka, która miała miejsce na placu wewnętrznym Komendy Powiatowej PSP w Opocznie. Zbiórka  rozpoczęła się od złożenia meldunku p.o. Komendantowi Powiatowemu st. bryg. Andrzejowi Śpiewakowi przez dowódcę uroczystości kpt. Macieja Połcia. Po odegraniu hymnu państwowego i podniesieniu flagi państwowej st. bryg. Andrzej Śpiewak – przywitał strażaków, wygłosił krótkie przemówienie z okazji strażackiego święta. 

Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie aktów nadania wyższych stopni służbowych, czego dokonał prowadzący uroczystość mł. kpt. Krzysztof Juszczak – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

– Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał z dniem 4 maja 2020 roku:

1) stopień służbowy kapitana:

 • mł. kpt. Marcinowi Grabskiemu,

– Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej  nadał z dniem 4 maja 2020 roku:

1)  stopień służbowy aspiranta sztabowego:     

 • st. asp. Dariuszowi Kołodziejczykowi,
 • st. asp. Józefowi Wójcikowi,

2)  stopień służbowy aspiranta:

 • mł. asp. Pawłowi Filipczakowi,
 • mł. asp. Przemysławowi Nojkowi,
 • mł. asp. Piotrowi Piątkowskiemu,

Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi nadał z dniem 4 maja 2020 roku:

1)  stopień służbowy starszego ogniomistrza:

 •  ogn. Sebastianowi Bobrkowi,
 •  ogn. Mariuszowi Kubisiowi,

2)  stopień służbowy młodszego ogniomistrza:

 • st. sekc  Rafałowi Stępniowi
 • st. sekc. Damianowi Kaśkiewiczowi,

3)   stopień służbowy sekcyjnego: 

 • st. str. Mariuszowi Szczepanikowi,

P. o. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie rozkazem personalnym nadał z dniem 4 maja 2020 r.

1) stopień służbowy starszego strażaka: 

 • str. Emilowi Strzeleckiemu,
 • str. Grzegorzowi Białemu,

Na zakończenie uroczystości asp. Łukasz Dębowski odczytał list okolicznościowy ze szczególnymi podziękowaniami z okazji Dnia Strażaka od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Andrzeja Dudy.

Tegoroczne obchody  Dnia Strażaka, w związku z panującą ogólnoświatową pandemią ograniczyły się do uroczystej skromnej zbiórki, w której udział brali jedynie kierownictwo i pracownicy Komendy wraz ze strażakami pełniącymi służbę w JRG w tym dniu, bez zaproszonych gości z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Akty nadania wyższych stopni służbowych zostały wręczone indywidualnie przez p. o. Komendanta Powiatowego. Podobny skromny charakter miała msza św. w Kościele św. Magdaleny w Opocznie koncelebrowana przez  m.in.  ks.  Leszka Sokoła – Kapelana Powiatowego Strażaków z udziałem przedstawicieli strażaków OSP z poszczególnych gmin, kierownictwa PSP  i  tylko jednego pocztu sztandarowego PSP.

Wyjątkowa msza święta była okazją do skromnych podziękowań ks. Leszkowi Sokołowi – naszemu drogiemu kapelanowi strażackiemu za 20-letnią posługę i jego wsparcie duchowe dla wszystkich strażaków powiatu opoczyńskiego jako Powiatowego Kapelana Strażaków.

Mamy nadzieję, że gdy wszystko  niedługo powróci do normalności zaplanowane uroczystości strażackie w powiecie i gminach  pozwolą w sposób odpowiedni  podziękować naszemu Czcigodnemu ks. Leszkowi za jego kapelańską  strażacką służbę.

 Z okazji naszego  strażackiego święta chciałbym podziękować nie tylko strażakom PSP, ale również  jako strażak OSP i społeczny komendant gminny OSP, znający bolączki, problemy i potrzeby OSP, wszystkim strażakom OSP powiatu opoczyńskiego wszystkiego najlepszego na ten trudny okres z jakim przyszło nam się zmierzyć.  Co najważniejsze na dziś to każdy wie,  to zdrowie czego szczególnie życzę Wszystkim Strażakom, aby go nie zabrakło, zwłaszcza w konieczności ratowania zagrożonego zdrowia, życia i mienia ludzkiego.

Dziękuję ponadto wszystkim STRAŻAKOM I WASZYM RODZINOM za mobilizację w przestrzeganiu, może uciążliwego ale niezbędnego dla naszego zdrowia, rodzin i znajomych  reżimu sanitarnego  i zasad bezpieczeństwa.

WSPÓLNIE MUSIMY TO PRZETRWAĆ!  BĘDZIEMY SILNIEJSI!

p.o. Komendant Powiatowy

                                                                                                           PSP w Opocznie

st. bryg. Andrzej Śpiewak


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie