Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 15 Maj 2020

Akcja strażaków PSP i OSP pn. „CZYSTY ŻŁOBEK”

W związku z realizacją działań w zakresie wsparcia Wojewody Łódzkiego związanego z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, w celu umożliwienia bezpiecznego powrotu dzieciom i uczniom do szkół, żłobków i przedszkoli, na terenie województwa łódzkiego prowadzona jest akcja pn. „CZYSTY ŻŁOBEK”.

Na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi jednostki ochrony przeciwpożarowej   województwa   łódzkiego,   zostały  włączone  w  proces  dystrybucji  i przekazywania środków dezynfekujących placówkom oświatowym na terenach administracyjnych podległych poszczególnym Komendom Powiatowym PSP.

W ramach przeprowadzonych dwóch akcji na terenie powiatu opoczyńskiego Komenda Powiatowa PSP w Opocznie, przy wsparciu Ochotniczych Straży Pożarnych przekazała dla 77 placówek oświatowych, łącznie 3850 litrów płynów do dezynfekcji (50 litrów dla każdej placówki) o szacunkowej wartości 100 tys. zł.

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdarzenia 01.01 31.05.2020 01.01 31.05.2019
Ogółem 517 474
Pożary 240 268
Miejscowe Zagrożenia 263 190
Alarmy Fałszywe
14 16

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie