Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 12 Cze 2020

Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

W  dniu  10 czerwca 2020 roku  na placu przed budynkiem garażowym Komendy Powiatowej PSP w Opocznie i w obecności st. bryg. Grzegorza Janowskiego Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, odbyła się oficjalna uroczystość objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie przez st. bryg. Andrzeja Śpiewaka, pełniącego dotychczas obowiązki Komendanta.

Z uwagi na sytuację epidemiczną i środki bezpieczeństwa sanitarnego w uroczystości udział wzięli strażacy JRG będący w tym dniu na służbie oraz strażacy i pracownicy systemu 8-godzinnego. Liczba zaproszonych gości została ograniczona do minimum.

W uroczystości wzięli udział:

  • Robert Telus – Poseł na Sejm RP, jednocześnie Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
  • Marcin Baranowski – Starosta Opoczyński,
  • Józef Róg – Przewodniczący Rady Powiatu, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Opocznie
  • Burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu opoczyńskiego,
  • Najbliższa rodzina Komendanta,
  • Przedstawiciele lokalnej prasy i mediów.

Po odczytaniu aktu powołania na stanowisko komendanta powiatowego nastąpiło przywitanie ze sztandarem opoczyńskiej Komendy.

Kolejnym punktem uroczystości było złożenie meldunku przez st. bryg. Andrzeja Śpiewaka Łódzkiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorzowi Janowskiemu o przyjęciu obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie oraz wręczenie aktu powołania na to stanowisko.

Nowo powołany komendant zabierając głos podziękował wszystkim zebranym gościom, w szczególności Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Grzegorzowi Janowskiemu oraz Marcinowi Baranowskiemu – Staroście Opoczyńskiemu za zaufanie, jakim go obdarzyli powołując na stanowisko komendanta powiatowego, jak również żonie Jolancie oraz wszystkim strażakom.

St. bryg. Andrzej Śpiewak  podziękował również panu posłowi Robertowi Telusowi za dotychczasowe wsparcie a Burmistrzom i Wójtom za wszelką dotychczasową pomoc, deklarując dalszą współpracę z samorządem powiatowym, samorządami gminnymi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, instytucjami, inspekcjami, pozostałymi służbami oraz zakładami pracy. Podkreślił również, że realizując nałożone na tut. Komendę zadania i obowiązki będzie czynił starania w celu prawidłowego i rzetelnego ich wypełniania. Wszystkie te działania mają służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

Następnie głos zabierali obecni goście gratulując nowemu Komendantowi objęcia stanowiska szefa opoczyńskiej strażackiej komendy i życząc jednocześnie samych sukcesów w dalszej służbie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zdarzenia 01.01 05.07.2020 01.01 05.07.2019
Ogółem 655 618
Pożary 248 309
Miejscowe Zagrożenia 390 287
Alarmy Fałszywe
17 22

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie