Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 29 Wrz 2020

„Czad i Ogień. Obudź czujność!” podczas akcji krwiodawstwa.

W ramach kampanii „Czad i Ogień. Obudź czujność!” podczas akcji oddawania krwi  zorganizowanej 26 września przez Krwiodawców.Eop w  OSP Opoczno,  został przeprowadzony  kolejny etap akcji prewencyjno-edukacyjnej  podczas której funkcjonariusze tut. Komendy niezmiennie informowali o zagrożeniach jakie niesie, w związku z okresem grzewczym, niebezpieczny tlenek węgla, a także przekazywali treści związane z działaniami ekologicznymi i bezpieczeństwem w budynkach mieszkalnych. Akcja krwiodawstwa cieszyła się dużym zainteresowaniem do samej akcji przystąpiły 52 osoby,  ostatecznie krew oddało 44 honorowych krwiodawców, w tym zastępca komendanta powiatowego PSP w Opocznie mł. kpt.Krzysztof Juszczak, który wręczył rozlosowane w ramach loterii czujki tlenku węgla i dymu zakupione przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi z dofinansowaniem  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Kolejne akcje w ramach kampanii edukacyjnej „Czad i ogień. Obudź czujność!”, jak również  akcje krwiodawstwa na pewno  będą kontynuowane, do których wzięcia udziału serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu, nie tylko strażaków, którym bliska jest idea pomocy osobom potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim krwiodawcom, OSP Opoczno oraz innym jednostkom OSP, m.in. OSP Brudzewice, OSP Błogie za organizację, zaangażowanie się i pomoc w honorowych akcjach krwiodawstwa, ale również  zachęcamy kolejne jednostki OSP w tego typu szczytnych przedsięwzięciach, zwłaszcza w czasach ograniczeń w związku z  epidemią koronawirusa COVID 19.

PSP Opoczno


Zdarzenia 01.01 19.10.2020 01.01 19.10.2019
Ogółem 1195 976
Pożary 314 392
Miejscowe Zagrożenia 844 551
Alarmy Fałszywe
37 33

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie