Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
zdarzenia

Data: 07 Paź 2020

Czadowy IX Strażacki Powiatowy Rajd Rowerowy

W niedzielę 4 października 2020 roku odbył się IX  Strażacki Powiatowy Rajd Rowerowy „Szlakiem Rzeki Czarnej” 2020 zorganizowany przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Opocznie. Współorganizatorami rajdu byli  czynnie uczestniczący w rajdzie Wójt Gminy Paradyż Wojciech Rudalski, Starosta Opoczyński oraz Komendant Powiatowy PSP w Opocznie. Celem rajdu było m.in. odkrywanie walorów turystycznych ziemi łódzkiej, szczególnie powiatu opoczyńskiego i piotrkowskiego, ale także promowanie  i wyznaczanie nowych tras rowerowych. Propagowanie turystyki i sportu rowerowego jako forma aktywnego i zdrowego wypoczynku.

Rajd, w którym wzięło udział ponad 40 strażaków, ich rodzin oraz sympatyków straży, rozpoczął się na boisku szkolnym w Przyłęku. W trakcie rajdu uczestnicy zapoznali się z m.in. historią Powstania Styczniowego na naszych ziemiach i historią kościoła w Dąbrowie n/Czarną. Trasa rajdu o długości 22 km biegła przez Przyłęk, Rożenek, Borowiec, Dąbrowę nad Czarną i zakończyła się w Przyłęku, gdzie na uczestników rajdu czekał ufundowany przez Gminę Paradyż ciepły poczęstunek-grill przygotowany przez strażaków z OSP Przyłęk.

Po zakończeniu rajdu najmłodsi uczestnicy rajdu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz  gadżety strażackie. W ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjno – społecznej prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną „Czad i ogień. Obudź czujność!” odbyło się również losowanie darmowych czujek tlenku węgla (czadu) i dymu, zakupione przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi z dofinansowaniem  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, które wręczali uczestniczący w rajdzie st. bryg. Andrzej Śpiewak – Komendant Powiatowy PSP w Opocznie, dh Jarosław Jurowski, dh Marian Kłobucki  – Wiceprezesi Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Opocznie.


Zdarzenia 01.01 19.10.2020 01.01 19.10.2019
Ogółem 1195 976
Pożary 314 392
Miejscowe Zagrożenia 844 551
Alarmy Fałszywe
37 33

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie