Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kierownictwo:
zdarzenia

Komendant Powiatowy PSP w Opocznie

 st. bryg. mgr inż. Stanisław Sagalara

 S.-Sagalara--Komendant

a


Z-ca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

bryg. mgr inż. Józef Pacan

 

dsc_2640

 

 

 

 


Zdarzenia 01.01 – 22.04.2017 01.01 – 22.04.2016
Ogółem 330 203
Pożary 156 109
Miejscowe Zagrożenia 168 88
Alarmy Fałszywe
6 6

cooc
zgas-ryzyko

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie