Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kierownictwo:
zdarzenia

Komendant Powiatowy PSP w Opocznie

 bryg. mgr inż. Józef Pacan

———————————————————————————————————————

 Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

 bryg. mgr inż. Andrzej Śpiewak

 

 

 

 


Zdarzenia 01.01 – 11.11.2018 01.01 – 11.11.2017
Ogółem 993 976
Pożary 281 283
Miejscowe Zagrożenia 675 667
Alarmy Fałszywe
37 26

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie