Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontakt:
zdarzenia

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno

tel.: (+48) 44 645 32 00,
fax:  (+48) 44 645 32 08

e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl

NIP: 768 154 03 26,
REGON: 590653357

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Wykaz telefonów KP PSP w Opocznie:
 
Komórka organizacyjna Stanowisko Stopień, imię, nazwisko Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego  

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP
w Opocznie

   

44 645 32 00

   

Sekretariat KP PSP w Opocznie Fax

   

44 645 32 08

   

Kierownictwo

 

 

 

 

   
p.o. Komendant Powiatowy PSP

 st. bryg.
Andrzej Śpiewak

44 645 32 00 605 320 035  

Wydział Operacyjny

 

Specjalista

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

kpt.
Arkadiusz Dębowski

44 645 32 05 887 030 930 a.debowski@straz.lodz.pl  

Młodszy Specjalista

zastępuje Oficera Prasowego
w przypadku jego nieobecności 

asp.
Łukasz Dębowski

44 645 32 04 693 790 900  

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 

 

Naczelnik Wydziału

kpt.
Agnieszka Wojciechowska

44 645 32 06

605 098 952

 

Starszy Inspektor

asp.
Piotr Piątkowski

44 645 32 07    
 

 

 

   

Starszy Technik

Robert Róg

44 645 32 13

   

 Starszy Inspektor

 Grzegorz Kłodawski

 44 645 32 03

   

Samodzielne stanowisko
ds. finansów

 Główny Księgowy

st. asp. Agnieszka Jakubczyk

44 645 32 03    

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

 

Dowódca JRG

 

kpt. Maciej Połeć

44 645 32 11 782 998 979  

Zastępca Dowódcy JRG

 mł. kpt.
Krzysztof Juszczak

44 645 32 11

887 560 700  

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

   

44 645 32 10

   

Stanowisko Kierowania KP PSP w Opocznie

Fax

   

44 645 32 18

   
 
 


Zdarzenia 01.01 31.05.2020 01.01 31.05.2019
Ogółem 517 474
Pożary 240 268
Miejscowe Zagrożenia 263 190
Alarmy Fałszywe
14 16

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie