Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontakt:
zdarzenia

ADRES DO KORESPONDENCJI:

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W OPOCZNIE

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno

e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl

NIP: 768 154 03 26, REGON: 590653357

 nowy nr tel. 44 645 32 00, fax  44 645 32 08

Wykaz telefonów KP PSP w Opocznie obowiązujący od 15 marca 2014r.:

Komórka organizacyjna

Stanowisko

Stopień, imię, nazwisko

Numer telefonu stacjonarnego

Numer telefonu komórkowego

Sekretariat KP PSP

44 6453200

Sekretariat KP PSP  Fax

44 6453208

Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP

 bryg.

Józef Pacan

44 6453200

 603 964 186

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

p.o. z-cy Komendanta Powiatowego

   bryg.    Andrzej Śpiewak

446453205

605 320 035

e-mail:

a.spiewak@straz.lodz.pl

Młodszy Specjalista

 asp. Łukasz Dębowski

446453204

 zastępuje rzecznika prasowego  w przypadku jego nieobecności

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału

 kpt. Agnieszka Wojciechowska

44 6453206

Starszy Inspektor

mł. asp. Piotr Piątkowski

44 6453207

Technik

st. str. Justyna Seliga

44 6453200

Starszy Technik

Robert Róg

44 6453213

Samodzielne stanowisko
ds. finansów

 Główny Księgowy  asp. Agnieszka Jakubczyk

44 6453203

JRG

Dowódca

bryg. Dariusz Rzepka

44 6453211

Zastępca Dowódcy

mł. kpt. Krzysztof Juszczak

44 6453211

Stanowisko Kierowania

44 6453210

Stanowisko Kierowania Fax

44 6453218


Zdarzenia 01.01 – 15.07.2018 01.01 – 15.07.2017
Ogółem 518 565
Pożary 213 213
Miejscowe Zagrożenia 287 339
Alarmy Fałszywe
18 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie