Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontakt:
zdarzenia

ADRES DO KORESPONDENCJI:

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W OPOCZNIE

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno

e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl

NIP: 768 154 03 26, REGON: 590653357

 nowy nr tel. 44 645 32 00, fax  44 645 32 08

Wykaz telefonów KP PSP w Opocznie obowiązujący od 15 marca 2014r.:
 

Komórka organizacyjna

Stanowisko

Stopień, imię, nazwisko

Numer telefonu stacjonarnego

Numer telefonu komórkowego

Sekretariat KP PSP

   

44 6453200

 

Sekretariat KP PSP  Fax

   

44 6453208

 

Kierownictwo

 

p.o.Komendant Powiatowy PSP

 bryg.

Józef Pacan

44 6453200

 603 964 186

 

 

 

 

Wydział Operacyjny

Naczelnik Wydziału

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

   bryg.    Andrzej Śpiewak

446453205

605 320 035

e-mail:

a.spiewak@straz.lodz.pl

Młodszy Specjalista

mł. asp. Łukasz Dębowski

446453204

 zastępuje rzecznika prasowego  w przypadku jego nieobecności

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału

mł. kpt. Agnieszka Wojciechowska

44 6453206

 

Starszy Inspektor

st. asp. Krzysztof Juszczak

44 6453207  

Starszy Inspektor

mł. asp. Piotr Piątkowski

44 6453207

 

Starszy Technik

Robert Róg

44 6453213

 

Samodzielne stanowisko
ds. finansów

 Główny Księgowy  asp. Agnieszka Jakubczyk

44 6453203

 

JRG

Dowódca

bryg. Dariusz Rzepka

44 6453211

 

Zastępca Dowódcy

mł. bryg.
Paweł Sokół

44 6453211

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania

   

44 6453210

 

Powiatowe Stanowisko Kierowania Fax

   

44 6453218

 
 
 


Zdarzenia 01.01 – 20.11.2017 01.01 – 20.11.2016
Ogółem 986 1008
Pożary 287 250
Miejscowe Zagrożenia 673 738
Alarmy Fałszywe
26 20

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie