Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontakt:
zdarzenia

ADRES DO KORESPONDENCJI:

KOMENDA POWIATOWA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

W OPOCZNIE

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno

e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl

NIP: 768 154 03 26, REGON: 590653357

 nowy nr tel. 44 645 32 00, fax  44 645 32 08

Wykaz telefonów KP PSP w Opocznie obowiązujący od 15 marca 2014r.:

Komórka organizacyjna

Stanowisko

Stopień, imię, nazwisko

Numer telefonu stacjonarnego

Numer telefonu komórkowego

Sekretariat KP PSP

44 6453200

Sekretariat KP PSP  Fax

44 6453208

Kierownictwo

Komendant Powiatowy PSP

 bryg.

Józef Pacan

44 6453200

 603 964 186
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

Rzecznik Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

bryg.

Andrzej Śpiewak

44 6453200 605 320 035

a.spiewak@straz.lodz.p

Wydział Operacyjny

Młodszy Specjalista

 asp. Łukasz Dębowski

446453204

 zastępuje rzecznika prasowego  w przypadku jego nieobecności

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

Naczelnik Wydziału

 kpt. Agnieszka Wojciechowska

44 6453206

Starszy Inspektor

mł. asp. Piotr Piątkowski

44 6453207

Technik

st. str. Justyna Seliga

44 6453200

Starszy Technik

Robert Róg

44 6453213

Samodzielne stanowisko
ds. finansów

 Główny Księgowy  asp. Agnieszka Jakubczyk

44 6453203

JRG

Dowódca

bryg. Dariusz Rzepka

44 6453211

Zastępca Dowódcy

mł. kpt. Krzysztof Juszczak

44 6453211

Stanowisko Kierowania

44 6453210

Stanowisko Kierowania Fax

44 6453218


Zdarzenia 01.01 – 11.11.2018 01.01 – 11.11.2017
Ogółem 993 976
Pożary 281 283
Miejscowe Zagrożenia 675 667
Alarmy Fałszywe
37 26

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie