Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Kontakt:
zdarzenia

Komenda Powiatowa

Państwowej Straży Pożarnej

w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno

tel.: (+48) 44 645 32 00,
fax:  (+48) 44 645 32 08

e-mail: kppsp09@straz.lodz.pl

NIP: 768 154 03 26,
REGON: 590653357

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30

Wykaz telefonów KP PSP w Opocznie:
 
Komórka organizacyjna Stanowisko Stopień, imię, nazwisko Numer telefonu stacjonarnego Numer telefonu komórkowego  

Sekretariat Komendy Powiatowej PSP
w Opocznie

   

44 645 32 00

   

Sekretariat KP PSP w Opocznie Fax

   

44 645 32 08

   

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy PSP 

 st. bryg.
Andrzej Śpiewak 

44 645 32 00

   
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP

 kpt.
Krzysztof Juszczak 

44 645 32 00    

Wydział Operacyjny

 

Specjalista

Oficer Prasowy Komendanta Powiatowego PSP

kpt.
Arkadiusz Dębowski

44 645 32 05 887 030 930 a.debowski@straz.lodz.pl  

Młodszy Specjalista

zastępuje Oficera Prasowego
w przypadku jego nieobecności 

asp.
Łukasz Dębowski

44 645 32 04 693 790 900  

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 

 

Naczelnik Wydziału

kpt.
Agnieszka Wojciechowska

44 645 32 06

 

 

Starszy Inspektor

asp.
Piotr Piątkowski

44 645 32 07    
Starszy Technik Sztabowy

mł. ogn. Jarosław Rutowicz

44 645 32 06

   

Starszy Inspektor

Klaudia Bernacka

44 645 32 00

   
Starszy Technik Robert Róg 44 645 32 13    

Samodzielne stanowisko
ds. finansów

 Główny Księgowy

st. asp. Agnieszka Jakubczyk

44 645 32 03    

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza

Dowódca JRG kpt. Maciej Połeć 44 645 32 11    

 Zastępca Dowódcy JRG

 asp. sztab. Józef Wójcik

44 645 32 11

   

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie

   

44 645 32 10

   

Stanowisko Kierowania KP PSP w Opocznie

Fax

   

44 645 32 18

   
 
 


Zdarzenia 01.01 20.01.2021 01.01 20.01.2020
Ogółem 51 33
Pożary 17 17
Miejscowe Zagrożenia 31 15
Alarmy Fałszywe
3 1

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie