Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Koordynator dostępności:
zdarzenia

Koordynator ds. dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie realizując obowiązek, wynikający z ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) przekazuje dane koordynatora do spraw dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej:

kpt. Agnieszka Wojciechowska

Telefon: (44) 645 32 00

Fax: (44) 645 32 08


email: 
a.wojciechowska@straz.lodz.pl

 


Zdarzenia 01.01 19.10.2020 01.01 19.10.2019
Ogółem 1195 976
Pożary 314 392
Miejscowe Zagrożenia 844 551
Alarmy Fałszywe
37 33

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie