Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
KSRG na terenie powiatu:
zdarzenia

KSRG na terenie powiatu powiatu opoczyńskiego

Trzon KSRG powiatu opoczyńskiego stanowi Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza KP PSP w Opocznie dysponująca następującym wyposażeniem: GBA-Rt 5/16 Man, GBA-Rt 2,5/16 Star-Man, GCBA 5/24/2,5 Jelcz, GCBA 8/50/2,5 Renault, SHD 24 Volvo, SLRR Nissan, SLOp Fiat, SLOp Nissan Navara, SLKw Renault, Mikrobus Fiat oraz użyczony sprzęt ratowniczy z Wojewódzkiego Magazynu Przeciwpowodziowego i Kryzysowego: agregat prądotwórczy z najaśnicami, łódź ratownicza z silnikiem przyczepnym, pompa szlamowa, motopompa przewoźna wysokiej wydajności typu P-120 (wydajność 6600 l/min).

  • 18 jednostek OSP włączonych do KSRG
Lp.
OSP
Gmina
 1.
Petrykozy
Białaczów
 2.
Wąglany
 3.
Drzewica
Drzewica
 
 4.
Krzczonów
 5.
Mniszków
Mniszków
 6.
Błogie
 7.
Zarzęcin
 8.
Paradyż
Paradyż
 9.
Wójcin
 10.
Poświętne
Poświętne
 11.
Dzielna
Opoczno
 12
Wygnanów
 13.
Opoczno
 14.
Kamień
Sławno
 15.
Prymusowa Wola
 16.
Sławno
 17.
Żarnów
Żarnów
 
 18.
Skórkowice
  •  Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego

 Łącznie na terenie powiatu opoczyńskiego działają 62 jednostki OSP:

Zestawienie jednostek OSP z terenu powiatu opoczyńskiego


Zdarzenia 01.01 – 19.09.2019 01.01 – 19.09.2018
Ogółem 877 870
Pożary 379 248
Miejscowe Zagrożenia 469 590
Alarmy Fałszywe
29 32

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie