Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Oferta pracy:
zdarzenia

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej – stanowisko docelowe starszy ratownik – kierowca, liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 2 osoby.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie do służby w PSP

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru i niewnoszeniu roszczeń z tytułu ewentualnych wypadków podczas naboru

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie lekarskie

—————————————————————————————

Wyniki 1 etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do 2 etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o 2 etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————

Wyniki 2 etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do 3 etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o 3 etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————

Wyniki 3 etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do 4 etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o 4 i 5 etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————

Wyniki 4 etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do 5 etapu postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————

Wyniki 5 etapu postępowania kwalifikacyjnego.

 


Zdarzenia 01.01 – 25.09.2017 01.01 – 25.09.2016
Ogółem 812 922
Pożary 270 228
Miejscowe Zagrożenia 518 678
Alarmy Fałszywe
24 16

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie