Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Oferta pracy:
zdarzenia

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej – stanowisko docelowe operator sprzętu specjalnego, liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 2 osoby.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie do służby w PSP

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru i niewnoszeniu roszczeń z tytułu ewentualnych wypadków podczas naboru


Zdarzenia 01.01 – 28.05.2017 01.01 – 28.05.2016
Ogółem 406 280
Pożary 174 136
Miejscowe Zagrożenia 225 136
Alarmy Fałszywe
7 8

cooc
zgas-ryzyko

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie