Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Oferta pracy:
zdarzenia

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne w stosunku do kandydatów, ubiegających się o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej – stanowisko docelowe operator sprzętu specjalnego, liczba kandydatów przewidywanych do przyjęcia do służby 2 osoby.

Ogłoszenie o naborze

Załącznik nr 1 – Podanie o przyjęcie do służby w PSP

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności

Załącznik nr 4 – Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami naboru i niewnoszeniu roszczeń z tytułu ewentualnych wypadków podczas naboru.

—————————————————————————————————————

Wyniki I etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o II etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————————————

Wyniki II etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do III etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o III etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————————————

Wyniki III etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do IV etapu postępowania kwalifikacyjnego.

Ogłoszenie o IV i V etapie postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————————————

Wyniki IV etapu postępowania kwalifikacyjnego – lista kandydatów zakwalifikowanych do V etapu postępowania kwalifikacyjnego.

—————————————————————————————————————

Wyniki V etapu postępowania kwalifikacyjnego.


Zdarzenia 01.01 – 23.07.2017 01.01 – 2307.2016
Ogółem 602 652
Pożary 223 169
Miejscowe Zagrożenia 365 469
Alarmy Fałszywe
14 14

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2017 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie