Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Ochrona Danych Osobowych:
zdarzenia

– Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych, dla których Administratorem jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie jest bryg. Paweł Pławski: (90-521 Łódź, ul. Wólczańska 111/113, tel. 42 63 15 161, e-mail: iod@straz.lodz.pl).

Klauzule informacyjne:

Obsługa zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu.

Uczestnicy działań ratowniczo-gaśniczych.

Ćwiczenia i szkolenia OSP.

Zawody sportowe organizowane przez Komendę.

Osoby uczestniczące w konkursach.

Osoby, których dane umieszcza się w planach ratowniczych opracowywanych przez Komendę, jeżeli dane pozyskiwane są od tych osób.

Osoby składające skargi i wnioski.

Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą świadczące usługi dla ludności.

 


Zdarzenia 01.01 – 21.06.2018 01.01 – 21.06.2017
Ogółem 410 475
Pożary 191 189
Miejscowe Zagrożenia 203 273
Alarmy Fałszywe
16 13

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie