Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Ochrona Danych Osobowych:
zdarzenia

– Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie  jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu: 42 63 15 162.

Adres: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

e-mail: iod@straz.lodz.pl

Klauzula informacyjna:

http://straz.opoczno.pl/wp-content/uploads/Klauzula-informacyjna.pdf


Zdarzenia 01.01 – 08.12.2018 01.01 – 08.12.2017
Ogółem 1039 1071
Pożary 292 296
Miejscowe Zagrożenia 706 749
Alarmy Fałszywe
41 26

cooc

karta

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie