Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Ochrona Danych Osobowych:
zdarzenia

– Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie  jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie.

W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi został powołany Inspektor Ochrony Danych – Paweł Pławski, z którym można się skontaktować pod numerami telefonu: 42 63 15 162, 695 232 441.

Adres: Komenda Wojewódzka PSP w Łodzi, ul. Wólczańska 111/113, 90-521 Łódź.

e-mail: iod@straz.lodz.pl

Klauzula informacyjna:

KLAUZULA INFORMACYJNA


Zdarzenia 01.01 – 15.12.2019 01.01 – 15.12.2018
Ogółem 1056 1048
Pożary 418 295
Miejscowe Zagrożenia 596 712
Alarmy Fałszywe
42 41

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie