Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Funkcjonariusze i pracownicy:
zdarzenia

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy

 

Wydział Operacyjny

Specjalista – kpt. mgr inż. Arkadiusz Dębowski

Młodszy Specjalista –  asp. mgr inż. Łukasz Dębowski

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
w Opocznie (nr telefonu 998)

Służbę w systemie zmianowym pełnią Dyżurni Operacyjni Powiatu:

1. asp. sztab. Dariusz Kołodziejczyk

2. st. asp. Jarosław Kacprzyk

3. asp. mgr inż. Andrzej Nagiel

4. asp. mgr Przemysław Nojek

5. mł. ogn. inż. Daniel Szczepaniak

 

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 Naczelnik Wydziału – kpt. mgr Agnieszka Wojciechowska

Starszy Inspektor Sztabowy – asp. Piotr Piątkowski

KSC stanowisko specjalistyczne Starszy Inspektor – Grzegorz Kłodawski

Cywilne stanowisko pomocnicze Starszy Technik –  inż. Robert Róg

 

Samodzielne stanowisko pracy d/s finansów

Główny Księgowy –  st. asp. mgr Agnieszka Jakubczyk


Zdarzenia 01.01 11.07.2020 01.01 11.07.2019
Ogółem 683 625
Pożary 251 311
Miejscowe Zagrożenia 415 292
Alarmy Fałszywe
17 22

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie