Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Funkcjonariusze i pracownicy:
zdarzenia

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy

 

Wydział Operacyjny

Specjalista – kpt. mgr inż. Arkadiusz Dębowski

Młodszy Specjalista –  asp. mgr inż. Łukasz Dębowski

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
w Opocznie (nr telefonu 998)

Służbę w systemie zmianowym pełnią Dyżurni Operacyjni Powiatu:

1. st. asp. Dariusz Kołodziejczyk

2. st. asp. Jarosław Kacprzyk

3. asp. mgr inż. Andrzej Nagiel

4. mł. asp. mgr Przemysław Nojek

5. mł. ogn. inż. Daniel Szczepaniak

 

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 Naczelnik Wydziału – kpt. mgr Agnieszka Wojciechowska

Starszy Inspektor – mł. asp. Piotr Piątkowski

Technik –  sekc. mgr inż. Justyna Seliga

KSC stanowisko specjalistyczne Starszy Inspektor – Grzegorz Kłodawski

Cywilne stanowisko pomocnicze Starszy Technik –  inż. Robert Róg

 

Samodzielne stanowisko pracy d/s finansów

Główny Księgowy –  st. asp. mgr Agnieszka Jakubczyk


Zdarzenia 01.01 29.03.2020 01.01 29.03.2019
Ogółem 208 194
Pożary 99 106
Miejscowe Zagrożenia 101 80
Alarmy Fałszywe
8 8

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW

 © Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie