Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Funkcjonariusze i pracownicy:
zdarzenia

Funkcjonariusze i pracownicy Komendy

 

Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Opocznie

 Dowódca JRG  – kpt. mgr inż. Maciej Połeć

Zastępca Dowódcy JRG  – mł. kpt. inż. Krzysztof Juszczak 

 

W systemie zmianowym 24/48 służbę pełni 46 strażaków

SYSTEM ZMIANOWY JRG PSP OPOCZNO

Wydział Operacyjny

Specjalista – kpt. mgr inż. Arkadiusz Dębowski

 Młodszy Specjalista –  asp. mgr inż. Łukasz Dębowski

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Opocznie
(nr telefonu 998)

Służbę w systemie zmianowym pełnią Dyżurni Operacyjni Powiatu:

1. st. asp. Dariusz Kołodziejczyk

2. st. asp. Jarosław Kacprzyk

3. asp. mgr inż. Andrzej Nagiel

4. mł. asp. mgr Przemysław Nojek

5. mł. ogn. inż. Daniel Szczepaniak

 

Wydział Organizacyjno – Kwatermistrzowski

 Naczelnik Wydziału – kpt. mgr Agnieszka Wojciechowska

Starszy Inspektor – mł. asp. Piotr Piątkowski

Technik –  sekc. mgr inż. Justyna Seliga

KSC stanowisko specjalistyczne Starszy Inspektor – Grzegorz Kłodawski

Cywilne stanowisko pomocnicze Starszy Technik –  inż. Robert Róg

 

Samodzielne stanowisko pracy d/s finansów

Główny Księgowy –  st. asp. mgr Agnieszka Jakubczyk


Zdarzenia 01.01 25.01.2020 01.01 25.01.2019
Ogółem 42 41
Pożary 21 17
Miejscowe Zagrożenia 20 20
Alarmy Fałszywe
1 4

cooc

karta

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie