Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Zaświadczenia ze zdarzenia:
zdarzenia

Zaświadczenia z zaistniałego zdarzenia

Zaświadczenie uzyskuje się w jednym egzemplarzu w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie przy ulicy Rolnej 1 w dni powszednie od godziny 7.30 do 15.30.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (publikacja Dz.U. 2020 poz. 1546). Ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie poboru i rozliczeń opłaty skarbowej oraz w istotny sposób zmieniła katalog przedmiotów podlegających opłacie.

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Opocznie w wysokości 17 zł.

Obsługę finansową Gminy prowadził Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej W Piotrkowie Trybunalskim oddział w Paradyżu Filia w Opocznie.

Numer konta bankowego:

60 8973 0003 0020 0377 6474 0001

 

Możliwe jest bezpośrednie dokonanie stosownej opłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 (Budynek D)

Kasa urzędu czynna:

pon-czw 8.00 – 14.30

piątek 8-13.30

przerwa 9.00 – 10.00

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP”

Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a.

W celu odebrania stosownego zaświadczenia wnioskodawca musi posiadać dowód stosowny dowód wpłaty (dowód wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu lub Starostwa Powiatowego, potwierdzenie przelewu bankowego lub dowód wpłaty w placówce pocztowej). Osoba zgłaszająca się  powinna mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać tutaj.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać w wersji edytowalnej tutaj.


Zdarzenia 01.01 12.11.2020 01.01 12.11.2019
Ogółem 1249 1016
Pożary 322 406
Miejscowe Zagrożenia 888 575
Alarmy Fałszywe
39 35

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie