Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Zaświadczenia ze zdarzenia:
zdarzenia

Zaświadczenia z zaistniałego zdarzenia

Zaświadczenie uzyskuje się w jednym egzemplarzu w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie przy ulicy Rolnej 1 w dni powszednie od godziny 7.30 do 15.30.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (publikacja Dz.U. Nr 225 z 2006 r.poz. 1635). Ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie poboru i rozliczeń opłaty skarbowej oraz w istotny sposób zmieniła katalog przedmiotów podlegających opłacie.

W Dzienniku Ustaw Nr 128 poz. 883 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, która obowiązuje od dnia 26 lipca 2007 roku. Istotna zmiana polega na tym, że do dnia 31 grudnia 2008 roku zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 roku znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Opocznie w wysokości 17 zł.

Możliwe jest bezpośrednie dokonanie stosownej opłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 (Budynek D)

w godzinach pracy kasy 8:00 – 9:00 i 10:00 – 14:30.

Bank BPH Gdańsk: 75 1060 0076 0000 3210 0020 7968

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP”

Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a i Rolna 6.

W celu odebrania stosownego zaświadczenia wnioskodawca musi posiadać dowód stosowny dowód wpłaty (dowód wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu lub Starostwa Powiatowego, potwierdzenie przelewu bankowego lub dowód wpłaty w placówce pocztowej). Osoba zgłaszająca się  powinna mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać tutaj.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać w wersji edytowalnej tutaj.


Zdarzenia 01.01 20.09.2020 01.01 20.09.2019
Ogółem 1101 879
Pożary 298 379
Miejscowe Zagrożenia 771 471
Alarmy Fałszywe
32 29

linia

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW© Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie