Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie

ul. Rolna 1, 26-300 Opoczno
 
tel.: 44 645-32-00
fax: 44 645-32-08
Komenda Panstwowej Strazy Pozarnej w Opocznie
menu
Zaświadczenia ze zdarzenia:
zdarzenia

Zaświadczenia z zaistniałego zdarzenia

Zaświadczenie uzyskuje się w jednym egzemplarzu w Komendzie Powiatowej PSP w Opocznie przy ulicy Rolnej 1 w dni powszednie od godziny 7.30 do 15.30.

Z dniem 1 stycznia 2007 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (publikacja Dz.U. Nr 225 z 2006 r.poz. 1635). Ustawa wprowadziła zasadnicze zmiany w systemie poboru i rozliczeń opłaty skarbowej oraz w istotny sposób zmieniła katalog przedmiotów podlegających opłacie.

W Dzienniku Ustaw Nr 128 poz. 883 została opublikowana ustawa o zmianie ustawy o opłacie skarbowej, która obowiązuje od dnia 26 lipca 2007 roku. Istotna zmiana polega na tym, że do dnia 31 grudnia 2008 roku zapłata opłaty skarbowej może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 roku znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości.

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką lub bezgotówkowo na konto Urzędu Miejskiego w Opocznie w wysokości 17 zł.

Możliwe jest bezpośrednie dokonanie stosownej opłaty bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6 (Budynek D)

w godzinach pracy kasy 8:00 – 9:00 i 10:00 – 14:30.

Bank BPH Gdańsk: 75 1060 0076 0000 3210 0020 7968

W tytule wpłaty należy wpisać: „Opłata skarbowa od zaświadczenia w PSP”

Ponadto opłatę skarbową można uiszczać również w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie ul. Kwiatowa 1a i Rolna 6.

W celu odebrania stosownego zaświadczenia wnioskodawca musi posiadać dowód stosowny dowód wpłaty (dowód wpłaty bezpośrednio w kasie Urzędu lub Starostwa Powiatowego, potwierdzenie przelewu bankowego lub dowód wpłaty w placówce pocztowej). Osoba zgłaszająca się  powinna mieć ze sobą dokument tożsamości.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać tutaj.

Wniosek o zaświadczenie ze zdarzenia można pobrać w wersji edytowalnej tutaj.


Zdarzenia 01.01 29.03.2020 01.01 29.03.2019
Ogółem 208 194
Pożary 99 106
Miejscowe Zagrożenia 101 80
Alarmy Fałszywe
8 8

linia

linia

cooc

linia

linia

karta

linia

linia

linia

linia

logo

WFOSiGW

 © Copyright 2011 - 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie